Transparenty z demonstrací

Slogany, které se objevují na protiislámských demonstracích, některé velmi povedené.

protiislamske-slogany-85

protiislamske-slogany-84

protiislamske-slogany-83

protiislamske-slogany-82

protiislamske-slogany-81

protiislamske-slogany-79

protiislamske-slogany-78

Jpeg
Jpeg

protiislamske-slogany-76

protiislamske-slogany-75

Jpeg
Jpeg

protiislamske-slogany-73

protiislamske-slogany-72

protiislamske-slogany-71

protiislamske-slogany-70

Jpeg
Jpeg

protiislamske-slogany-68

Jpeg
Jpeg

protiislamske-slogany-66

protiislamske-slogany-65

protiislamske-slogany-64

protiislamske-slogany-63

Jpeg
Jpeg

protiislamske-slogany-61

Jpeg
Jpeg

protiislamske-slogany-59

Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg

protiislamske-slogany-56

protiislamske-slogany-55

protiislamske-slogany-54

protiislamske-slogany-53

Jpeg
Jpeg

protiislamske-slogany-51

protiislamske-slogany-50

protiislamske-slogany-49

protiislamske-slogany-48

protiislamske-slogany-47

protiislamske-slogany-46

protiislamske-slogany-45

protiislamske-slogany-44

protiislamske-slogany-43

protiislamske-slogany-42

protiislamske-slogany-41

protiislamske-slogany-40

Úèastníci dvou demonstrací zaplnili v sobotu 14. února odpoledne Moravské námìstí v Brnì. První akci svolala iniciativa Islám v ÈR nechceme. V reakci na shromáždìní odpùrcù islámu se sešli také zastánci práv menšin a náboženské tolerance.
Úèastníci dvou demonstrací zaplnili v sobotu 14. února odpoledne Moravské námìstí v Brnì. První akci svolala iniciativa Islám v ÈR nechceme. V reakci na shromáždìní odpùrcù islámu se sešli také zastánci práv menšin a náboženské tolerance.

protiislamske-slogany-38

protiislamske-slogany-37

protiislamske-slogany-36

protiislamske-slogany-35

protiislamske-slogany-34

protiislamske-slogany-33

protiislamske-slogany-32

Úèastníci dvou demonstrací zaplnili v sobotu 14. února odpoledne Moravské námìstí v Brnì. První akci svolala iniciativa Islám v ÈR nechceme. V reakci na shromáždìní odpùrcù islámu se sešli také zastánci práv menšin a náboženské tolerance.
Úèastníci dvou demonstrací zaplnili v sobotu 14. února odpoledne Moravské námìstí v Brnì. První akci svolala iniciativa Islám v ÈR nechceme. V reakci na shromáždìní odpùrcù islámu se sešli také zastánci práv menšin a náboženské tolerance.

protiislamske-slogany-30

protiislamske-slogany-29

Úèastníci dvou demonstrací zaplnili v sobotu 14. února odpoledne Moravské námìstí v Brnì. První akci svolala iniciativa Islám v ÈR nechceme. V reakci na shromáždìní odpùrcù islámu se sešli také zastánci práv menšin a náboženské tolerance.
Úèastníci dvou demonstrací zaplnili v sobotu 14. února odpoledne Moravské námìstí v Brnì. První akci svolala iniciativa Islám v ÈR nechceme. V reakci na shromáždìní odpùrcù islámu se sešli také zastánci práv menšin a náboženské tolerance.

protiislamske-slogany-27

protiislamske-slogany-26

protiislamske-slogany-25

protiislamske-slogany-24

protiislamske-slogany-23

protiislamske-slogany-22

protiislamske-slogany-21

protiislamske-slogany-20

protiislamske-slogany-19

protiislamske-slogany-18

protiislamske-slogany-17

protiislamske-slogany-16

protiislamske-slogany-15

protiislamske-slogany-14

protiislamske-slogany-13

protiislamske-slogany-12

protiislamske-slogany-11

protiislamske-slogany-10

protiislamske-slogany-9

protiislamske-slogany-8

protiislamske-slogany-7

Asi 300 lidí se podle policie sešlo 16. ledna v podveèer pøed Pražským hradem na demonstraci proti islámu v Èesku, kterou svolala iniciativa Islám v Èeské republice nechceme. Nìkolik lidí na místì naopak manifestovalo za právo islámu na existenci v ÈR.
Asi 300 lidí se podle policie sešlo 16. ledna v podveèer pøed Pražským hradem na demonstraci proti islámu v Èesku, kterou svolala iniciativa Islám v Èeské republice nechceme. Nìkolik lidí na místì naopak manifestovalo za právo islámu na existenci v ÈR.

protiislamske-slogany-5

V centru Brna na Moravském námìstí se 18. prosince shromáždilo zhruba sto lidí na demonstraci proti rozhodnutí èeské vlády nepøijmout v zemi nemocné dìti s rodinami ze Sýrie.
V centru Brna na Moravském námìstí se 18. prosince shromáždilo zhruba sto lidí na demonstraci proti rozhodnutí èeské vlády nepøijmout v zemi nemocné dìti s rodinami ze Sýrie.

protiislamske-slogany-3

protiislamske-slogany-2

protiislamske-slogany-1protiislamske-slogany-86