V zemích ovládaných Mohamedovou doktrínou je vyšší poměr mužů? Co se stalo s ženami?

Vyšlo na IVČRN dne 19.9.2014 /link/

Biologicky se rodíme v poměru 1:1. Odchylky tudíž o něčem vypovídají.

U Číny a Indie je převaha mužů (růžová barva) dobře vysvětlitelná preferencí synů ve spojení s prenatální diagnostikou. V zemích jako Saudská, Omán, Kuvajt … je silný nadbytek mužů (červená barva) přinejmenším děsivý.

2014-12-27_19-35-39

Může za to horší péče o děti ženského pohlaví, zmučení žen domácím násilím, opakovanými porody atd., nebo postupné utýrání těch žen, které se s islámskými pravidly nikdy nesmíří? Tedy těch sebevědomých, odbojných, myslících?

Co udělá s populací a jejím IQ postupné vybíjení myslících žen, necháme na fantazii čtenářů.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pom%C4%9Br_pohlav%C3%AD

2014-12-27_19-39-25

Diskuze k článku viz link FB nahoře

Komentáře

comments