Valentýn – svátek, který nesmí mohamedáni a mohamedánky v islámu slavit

Vyšlo na FB dne 14.2.2016, ale platí to i dnes 14.2.2017

Valentýn není pro mě, protože jsem muslim
Valentýn není pro mě, já jsem muslim

Dnes je svátek zamilovaných, den který nesmí mohamedáni a mohamedánky v islámu slavit. Jak islámská kultura a ideologie vnímá lásku a romantiku?
Soustředěná láska muže k ženě a ženy k muži je naprosto proti islámu a jeho podstatě, celá mysl i láska může patřit jedině a bezvýhradně Alláhovi a jeho proroku Mohammedovi. Podmanění se není v islámu pouze věcí těla, které je akcentované modlením 5krát denně, ale hlavně MYSLI.

Každý okamžik a každý myšlenka muslima musí být věnována pouze tomu nejvyššímu, který tím bude uspokojen a odmění svého poddaného otroka rájem. Individualita a samostatnost stejně jako láska k ženě je věcí šajtána(ďábla), který číhá na volnou mysl a potrestá každé individuální myšlení a city, nepatřící Alláhovi a jeho služebníkovi Mohammedovi.

Navíc je tu skrytá past, kdy každý muslim má zároveň milovat a mít strach z Alláha a jeho otroka Mohammeda. Takže nestačí dostatek lásky k Alláhovi, ale je potřeba mít i dostatek strachu z něj. Čím více strachu, tím více lásky. Stockholmský syndrom využívaný už 1400 let.

Další věcí, proč to nemohou následovníci Mohammeda slavit je ten, že mají zakázáno napododování a oslavu svátků kafírů a křesťanů. (Korán 3:110)

Den svatého Valentýna je dnes pro většinu mladých prostě svátkem zamilovaných a nějaké náboženské věci už nikdo neřeší. Navíc jsou s tím spojené minimálně dvě úplně rozdílné legendy. Jedna “římská” a druhá “řecká” -cg

Mohlo by vás zajímat:

Pákistánský soud vydal celostátní zákaz oslav Valentýna.

Komentáře

comments