Vede Rada vlády pro rovnost žen a mužů kampaň proti pivovaru Bernard?

  Netolerantní kverulanti už nemají uliční výbory, stranické schůze ani komsomol, aby tam mohli angažovaně otravovat život ostatním, tak si našli jiné hobby – být „offended“ a podávat stížnosti. Posledním počinem, ze kterého si utahuje půlka internetu, je nová ofenzíva pohoršených proti pivovaru Bernard. A zdá se, že se nejedná o aktivitu pár zakyslých lesan z Horní-Dolní, ale o aktivitu, podporovanou z Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.    Pivovar Bernard se proslavil už roku 2015 sérií reklam v retro stylu – s kreslenými postavičkami pin-up děvčat. Od té doby je předmětem útoků militantních feministek a feministů. Reklamu na „černou“ dvanáctku obvinili dokonce z rasismu. Bernard si z přestřelených reakcí aktivistů dělá legraci, letos vydal „feministickou edici“, kde mají pin-up děvčata „genderově vyváženě“ dokreslený obličej samotného pana majitele. To bojovníky za svatý grál genderu, kteří neoplývají smyslem pro humor ani tolerancí, vyprovokovalo k nové ofenzívě.   Kampaň za reklamu bez „sexismu“ rozjel spolek Stínová rada pro reklamu otevřeným dopisem a výzvou: Bojujte společně s námi za veřejný prostor bez sexistické a rasistické reklamy a přidejte svůj podpis pod otevřený dopis majiteli pivovaru Bernard. Billboardová kampaň pivovaru Bernard je prezentována jako reklama „s nadhledem“. Reklama, která využívá ponížení žen formou sexismu a rasismu, do veřejného prostoru nepatří! Kdo jsou lidé, kteří se v tomhle angažují? Je to zajímavé čtení. Nepřekvapí účast věčných bojovníků proti sexismu, spolku Nesehnutí. Více překvapí, že v seznamu jsou hned čtyři ze sedmi zaměstnanců sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů: Lucia Zachariášová, Lenka Grünbergová, Michal Pavlíček, Lucie Hradecká. Je vedení kampaně proti konkrétní firmě slučitelné s pozicí zaměstnance Úřadu Vlády?   Karla Chládková, „předsedkyně Stínové rady pro reklamu“ je absolventkou (2017) Fakulty sociálních studií MU Brno v oblasti Veřejná politika a lidské zdroje. Pracuje jako personalistka v IBM.   Pavla Jenková, „tajemnice Stínové rady pro reklamu“ je absolventkou Genderových studií na UK. V roce 2015 zakončila diplomovou prací Ženy migrantky jako aktivní občanky, Supervizor: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. Oponent: Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D. Pracuje jako metodická ředitelka integračních kurzů „Vítejte v České Republice“ Integračního centra Praha a Nadace Via. Zajímavost: už v anotaci uvádí, že práce není vědecky objektivním sběrem dat, ale jednostrannou agitací. Tolik ke kvalitě výstupů „vědy“ provozované na Gender studies.
„Za použití metody narativního vyprávění životních příběhů těchto žen se autorka snaží dekonstruovat stereotypní chápání migrace jako hrozby nebo bezpečnostního ohrožení pro přijímající společnost, a naopak ukázat migrantky a jejich životní příběhy jako příběhy osob, které Českou republiku považují za svůj druhý domov, a na jehož rozvoji se aktivně podílejí. Občanství autorka chápe jako členství ve společnosti, jejíž právoplatnými a aktivními občankami jsou i ženy migrantky. Práce má celkově přispět k budování pozitivního vztahu k ženám migrantkám a nabídnout doporučení pro majoritní společnost a tvůrce/tvůrkyně integrační politiky jak reflektovat ženy migrantky.“  
  Michal Pavlíček je absolventem sociologie na Západočeské univerzitě v Plzni. V současnosti dokončuje studium oboru Genderová studia na Univerzitě Karlově a pracuje v Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR, kde se zaměřuje na problematiku domácího a genderově podmíněného násilí. Mimo to se zajímá o antirasistické aktivity, podporu LGBTIQ osob a práva zvířat a alternativní kulturu.   Fotka uživatele Lenka Grünbergová.

Lenka Grünbergová je absolventkou Genderových studií na UK (. Pracuje v Odboru rovnosti žen a mužů  Úřadu vlády České republiky jako projektová koordinátorka s tématem jako Prosazování gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR.

Lucia Zachariášová a Lucie Hradecká jsou také zaměstnanci Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR. Vypadá to, že „Stínová rada“ je inkubátorem aktivních soudruhů pro Odbor rovnosti žen a mužů Rady vlády ČR. Nové kádry je třeba si pěstovat, že?
  Autoři a signatáři výzvy: Stínová Rada pro reklamu Sexistický kix ASPEKT Nesehnutí Pavla Jenková Petra Jelínková Bohumil Čáp Matěj Michal Žaloudek Alena Křížková Vojtěch Weissbauer Peter Wagner Lukáš Haupt Erik Green Štěpán Klimeš Lucia Zachariášová Tereza Freidingerová Radka Bystřická Helena Ganická Jana Juráňová Andrej Kándl Jana Cvikova Diana Gregorová Josefina Lubojacki Andrea Kučerová Klára Vlasáková Pavel Bicek Lenka Benešová Tomáš Frkal Markéta Pallová Renata Dostálová Ester Dobiášová Anna Kupcová Miroslav Svatoš Jaroslav Michl David Babka Markéta Tůmová Lucie Hradecká Zuzana Andreska Michaela Trtíková Vojtková Vít Prokopius Jolana Novotná Pavla Špondrová Tereza Kvapil Pokorná Eva Lískovcová Jiří Procházka Nicole Karráová Jakub Ježek Jana Gabrielová Iva Baslarová Jakub Jirásek Kateřina Turečková Lena Vrbová Lucie Brusáková Adam Šenk Anna Pospěch Durnová Michaela Němečková Jolana Truncová Tereza Mikšaníková Jakub Kutílek Lenka Vobrubová Martina Fucimanová Veronika Burešová Ruth J. Weiniger Lucie Malunká Kryštof Knapp Lenka Barbora Olejníková František Formánek Eva Lukešová Zuzana Kubínová Zdeněk Mihalco Lenka Grünbergová Renata Sedláková  
Všechna data, informace a fotografie jsou volně dostupné na internetu. https://magazin.aktualne.cz/reklama-na-pivo-bernard-je-rasisticka-volaji-lide-na-faceboo/r~7ab3cbf4a57011e58f750025900fea04/   zdroj: Samizdat