Vede Rada vlády pro rovnost žen a mužů kampaň proti pivovaru Bernard?

 

Netolerantní kverulanti už nemají uliční výbory, stranické schůze ani komsomol, aby tam mohli angažovaně otravovat život ostatním, tak si našli jiné hobby – být „offended“ a podávat stížnosti. Posledním počinem, ze kterého si utahuje půlka internetu, je nová ofenzíva pohoršených proti pivovaru Bernard. A zdá se, že se nejedná o aktivitu pár zakyslých lesan z Horní-Dolní, ale o aktivitu, podporovanou z Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR. 

 

Pivovar Bernard se proslavil už roku 2015 sérií reklam v retro stylu – s kreslenými postavičkami pin-up děvčat. Od té doby je předmětem útoků militantních feministek a feministů. Reklamu na „černou“ dvanáctku obvinili dokonce z rasismu.

Bernard si z přestřelených reakcí aktivistů dělá legraci, letos vydal „feministickou edici“, kde mají pin-up děvčata „genderově vyváženě“ dokreslený obličej samotného pana majitele. To bojovníky za svatý grál genderu, kteří neoplývají smyslem pro humor ani tolerancí, vyprovokovalo k nové ofenzívě.

 

Kampaň za reklamu bez „sexismu“ rozjel spolek Stínová rada pro reklamu otevřeným dopisem a výzvou:

Bojujte společně s námi za veřejný prostor bez sexistické a rasistické reklamy a přidejte svůj podpis pod otevřený dopis majiteli pivovaru Bernard. Billboardová kampaň pivovaru Bernard je prezentována jako reklama „s nadhledem“. Reklama, která využívá ponížení žen formou sexismu a rasismu, do veřejného prostoru nepatří!

Kdo jsou lidé, kteří se v tomhle angažují? Je to zajímavé čtení. Nepřekvapí účast věčných bojovníků proti sexismu, spolku Nesehnutí. Více překvapí, že v seznamu jsou hned čtyři ze sedmi zaměstnanců sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů: Lucia Zachariášová, Lenka Grünbergová, Michal Pavlíček, Lucie Hradecká. Je vedení kampaně proti konkrétní firmě slučitelné s pozicí zaměstnance Úřadu Vlády?

 

Karla Chládková, „předsedkyně Stínové rady pro reklamu“ je absolventkou (2017) Fakulty sociálních studií MU Brno v oblasti Veřejná politika a lidské zdroje. Pracuje jako personalistka v IBM.

 

Pavla Jenková, „tajemnice Stínové rady pro reklamu“ je absolventkou Genderových studií na UK. V roce 2015 zakončila diplomovou prací Ženy migrantky jako aktivní občanky, Supervizor: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. Oponent: Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D. Pracuje jako metodická ředitelka integračních kurzů „Vítejte v České Republice“ Integračního centra Praha a Nadace Via.

Zajímavost: už v anotaci uvádí, že práce není vědecky objektivním sběrem dat, ale jednostrannou agitací. Tolik ke kvalitě výstupů „vědy“ provozované na Gender studies.

„Za použití metody narativního vyprávění životních příběhů těchto žen se autorka snaží dekonstruovat stereotypní chápání migrace jako hrozby nebo bezpečnostního ohrožení pro přijímající společnost, a naopak ukázat migrantky a jejich životní příběhy jako příběhy osob, které Českou republiku považují za svůj druhý domov, a na jehož rozvoji se aktivně podílejí. Občanství autorka chápe jako členství ve společnosti, jejíž právoplatnými a aktivními občankami jsou i ženy migrantky. Práce má celkově přispět k budování pozitivního vztahu k ženám migrantkám a nabídnout doporučení pro majoritní společnost a tvůrce/tvůrkyně integrační politiky jak reflektovat ženy migrantky.“

 

 

Michal Pavlíček je absolventem sociologie na Západočeské univerzitě v Plzni. V současnosti dokončuje studium oboru Genderová studia na Univerzitě Karlově a pracuje v Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR, kde se zaměřuje na problematiku domácího a genderově podmíněného násilí. Mimo to se zajímá o antirasistické aktivity, podporu LGBTIQ osob a práva zvířat a alternativní kulturu.

 

Fotka uživatele Lenka Grünbergová.

Lenka Grünbergová je absolventkou Genderových studií na UK (. Pracuje v Odboru rovnosti žen a mužů  Úřadu vlády České republiky jako projektová koordinátorka s tématem jako Prosazování gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR.

Lucia Zachariášová a Lucie Hradecká jsou také zaměstnanci Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR. Vypadá to, že „Stínová rada“ je inkubátorem aktivních soudruhů pro Odbor rovnosti žen a mužů Rady vlády ČR. Nové kádry je třeba si pěstovat, že?


 

Autoři a signatáři výzvy:

Stínová Rada pro reklamu

Sexistický kix

ASPEKT

Nesehnutí

Pavla Jenková

Petra Jelínková

Bohumil Čáp

Matěj Michal Žaloudek

Alena Křížková

Vojtěch Weissbauer

Peter Wagner

Lukáš Haupt

Erik Green

Štěpán Klimeš

Lucia Zachariášová

Tereza Freidingerová

Radka Bystřická

Helena Ganická

Jana Juráňová

Andrej Kándl

Jana Cvikova

Diana Gregorová

Josefina Lubojacki

Andrea Kučerová

Klára Vlasáková

Pavel Bicek

Lenka Benešová

Tomáš Frkal

Markéta Pallová

Renata Dostálová

Ester Dobiášová

Anna Kupcová

Miroslav Svatoš

Jaroslav Michl

David Babka

Markéta Tůmová

Lucie Hradecká

Zuzana Andreska

Michaela Trtíková Vojtková

Vít Prokopius

Jolana Novotná

Pavla Špondrová

Tereza Kvapil Pokorná

Eva Lískovcová

Jiří Procházka

Nicole Karráová

Jakub Ježek

Jana Gabrielová

Iva Baslarová

Jakub Jirásek

Kateřina Turečková

Lena Vrbová

Lucie Brusáková

Adam Šenk

Anna Pospěch Durnová

Michaela Němečková

Jolana Truncová

Tereza Mikšaníková

Jakub Kutílek

Lenka Vobrubová

Martina Fucimanová

Veronika Burešová

Ruth J. Weiniger

Lucie Malunká

Kryštof Knapp

Lenka Barbora Olejníková

František Formánek

Eva Lukešová

Zuzana Kubínová

Zdeněk Mihalco

Lenka Grünbergová

Renata Sedláková

 


Všechna data, informace a fotografie jsou volně dostupné na internetu.

https://magazin.aktualne.cz/reklama-na-pivo-bernard-je-rasisticka-volaji-lide-na-faceboo/r~7ab3cbf4a57011e58f750025900fea04/

 

zdroj: Samizdat

Komentáře

comments