Více multikultury znamená méně svobody

Více multikultury znamená méně svobody/ bezpečí a horší kvalitu života.

Proč?

Lidé se diví, že dřív někde žilo víc kultur vedle sebe, klidně v jedné vsi a soused respektoval souseda, muslim Žida, křesťaň muslima. Podívejte, takové multikulturní soužití je křehká věc. Sudety, Indie, Sýrie, nakonec i s Poláky a dokonce Slováky jsme se rafali.. Přespolní Češi z různých vesnic si dávali po hubě kvůli děvčeti.
Na jakékoli hranici to občas jiskří a na těch kulturních / náboženských se občas přihodí pogrom, nebo genocida. Někdo by to chtěl řešit smazáním hranic, ale jak chcete smazat hranici mezi vesnicemi, národy a kulturami? Nereálný titánský úkol sociálního inženýrství a masové migrace miliard, ne milionů..

Myslet si, že křesťanské soužití beranků, koziček a lvů a vlků může fungovat delší dobu je popřením historie, biologie a psychologie.

Zvlášť když se lvi nedokáží dohodnout ani mezi sebou.

Zkuste si žít v dvojdomku s tchýní.

Proč tedy více multikultury znamená méně svobody a horší kvalitu života?

Soužití ruzných kultur vedle sebe může nějakou dobu fungovat, stabilní je ale většinou jen tehdy, když se v té společnosti dodržují a vymáhají poměrně striktní pravidla na všech úrovních. Prostě taková společnost není sluníčkový multikultifestival, ale jednotlivec je podřízen velmi radikálně vymáhaným pravidlům co se může a co ne.

Když rovnováhu porušíte, vzniká konflikt.

Proto to je dlouhodobě nestabilní systém.
Navíc je zbytečně přísný oproti monokulturní (lehce multikulturní) společnosti, která takový dohled nepotřebuje. Připomínám, že téměř monokulturní společnost v Evropě byla ještě před padesáti lety, což je z hlediska společnosti extrémně krátká doba. V Sovětském svazu například žily různé kultury poměrně v klidu, ale jen díky totalitní komunistické moci, která každého rovnala do latě.

Pokud nechcete být každý den rovnáni do latě víc než je třeba, myslete na to, že více multikultury znamená méně svobody a horší kvalitu života, zvlášť mluvíme-li o islámu a migraci z kulturních okruhů, které jsou nám nepřátelské a logicky a správně se k nim stavíme negativně i my.

-Art-

Komentáře

comments