Víte, jaký je zásadní rozdíl mezi judaismem, křesťanstvím a islámem?

Vyšlo na IVČRN dne 18.1.2015 /link/

VÍTE, JAKÝ JE ZÁSADNÍ ROZDÍL MEZI KŘESŤANSTVÍM, JUDAISMEM A ISLÁMEM?

pic_religions

Starý zákon (Tóra) má mnohá ustanovení která dnes považujeme za chybná či souzeno dnešním společenským koncensem za nepřípustná, nebo nepřijatelná.
Ale Tóra je už více než dva tisíce let předmětem výkladu. Judaismus prošel několika reformami a renesancemi, dnešní židé nepřináší zápalné oběti a netrestají cizoložnice ukamenováním. Na tyto pasáže Tóry pohlíží jako na historickou připomínku židovské společnosti jaká byla v časech Starého zákona. Udržují některé zvyky a tradice na ní založené a to velmi přísně, pokud se jedná o orthodoxní židy. Ale netrvají na jejím doslovném dodržování. Postupem dvou tisíc let vývoje moderního judaismu se praxe ustálila na takovém výkladu Tóry, který nijak nevylučuje dodržování občanských zákonů zemí, ve kterých židé žili a žijí.
Judaismus se modernizoval.

Totéž můžeme říci o křesťanství. Vyvíjí se posledních dva tisíce let a mění se, přizpůsobuje se době a stavu společnosti.
Islám naproti tomu žádnou reformou nikdy neprošel a projít nemůže. Slova Prorokova jsou natolik svatá, že nesmí být změněno jediné písmeno textu a použit jiný výklad, než dodal Mohamed. Co bylo v Koránu přímo nařízeno, dovoleno či zakázáno, před jeden a půl tisícem let, je nařízeno, dovoleno či zakázáno podnes. Včetně toho trestu za cizoložství jímž je pro Islámské fundamentalisty dodnes ukamenování.

Pokud by se dnes musela znovu registrovat nějaká židovská nebo křesťanská církev, pak by se registrovala podle svých aktuálních vnitřních předpisů a zákonů. Rozhodně ne podle textu Starého, nebo Nového zákona. Protože má pro svou dnešní činnost své aktualizované předpisy, vzniklé neustálým vývojem.

Islám nic takového nemá a nesmí mít – zákonem stále je a vždy bude slovo Prorokovo a tím je Korán a na něm založené právo Šaríja, které je jeho jedinou dovolenou interpretací. A tak je pro Islámské fundamentalisty ukamenování stále metodou trestu smrti za cizoložství a vše je řízeno předpisy a zákonem který se nezmněnil od časů Proroka.
A v tom je ten základní rozdíl.
Judaismus a křesťanství se vyvíjí a přizpůsobují se stavu společnosti a potřebám doby.
Islám chce dobu přizpůsobit Islámu, chce nás vrátit o téměř jeden a půl tisíce let zpět.

Tomáš Haas, Politický konsultant a publicista

.https://www.facebook.com/tomas.haas.1/posts/10203687570089797

Diskuze:

Komentáře

comments