Vládní Agentura pro začlěňování o islámu překvapivě tupě, amatérsky, diletantsky

Vyšlo na IVČRN dne 21.7.2015 (link)

Chcete důkaz, že vládní Agentura pro začleňování/HATEFREE nemá ani bazální znalosti o islámu?

11751890_10153511289032938_4625613931111312183_n

Vypustili obrázek, kde dva skoro nejhorší a hlavně notoricky známé verše koránu (4:34 – nařízené mlácení holek a 9:5 – Verse of the Sword) nahradili úplně jinými.

Takový překlep se stát může – neinformovanému amatérovi. Tomu, kdo korán zná a čte, se takovéhle věci jednoduše nestávají.

Vše za peníze z českého rozpočtu a Norských fondů.

skutečné znění veršů:

http://quran.com/4/34
“Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.”

http://quran.com/9/5
“A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.”

Diskuze:

Chcete důkaz, že vládní Agentura pro začleňování/HATEFREE nemá ani bazální znalosti o islámu?Vypustili obrázek, kde…

Posted by Islám v České republice nechceme on 21. červenec 2015

Komentáře

comments