Vyjádření Centra pro studium politického islámu k džihádistickým útokům v Nice dne 14. 7. 2016 – tisková zpráva

Tisková zpráva CSPI - Autor prohlášení - CSPI více na http://cspi-cz.blogspot.com/ Ve Francii opět došlo k hroznému činu násilného džihádu, při kterém byla spousta lidí násilně zabita a vážně zraněna. Tato strašná událost nám nabízí další příležitost vyslovit pravdu o politické doktríně, která je jádrem islámu. Pokud nepoukážeme na tuto zásadní pravdu, budou projevy džihádu pro oběti nadále "nečekané" a naše média je budou nazývat “terorismem”, “islamismem”, “útokem”, “zločinem z nenávisti“ a podobně. Čím déle budeme ignorovat nespornou příčinu tohoto jednání, tím větší bude riziko pro budoucí generace. Je třeba tuto příčinu přesně pojmenovat a s odvahou o ní mluvit. Vzdělejme co nejvíce lidí. To je jediný způsob, jak zamezit dalšímu násilnému džihádu. 
 
Abychom porozuměli podstatě těchto činů, podívejme se nejdříve na pojmy, kterých se k tomuto účelu používá nesprávně. Ti, kdo viní “radikální islám”, nepochopili islámskou doktrínu. Nejsou to radikální činy, ale vznešený džihád. Každý muslim by měl následovat příklad proroka Mohameda, kterého korán 91krát definuje jako dokonalý vzor. Posledních devět let svého života se Mohamed každých šest týdnů podílel na nějaké násilné události.
“Islamismus” je další prázdný pojem často používaný z důvodů politické korektnosti. Naznačuje, že podobné barbarské činy jsou v rozporu se základy islámu, což není pravda. Vše, co se stalo ve Francii, je v naprostém souladu s politickou doktrínou islámu (sestávající z tripartitní autority koránu, životopisu Mohameda popsaného v síře a Mohamedem ustavených tradic zaznamenaných v hadísech).
To, čemu říkáme “zločiny z nenávisti“, je součástí standardního a přijatelného přístupu ke káfirům (nemuslimům). Ospravedlnění se jim dostává od Alláha skrze jeho proroka Mohameda. Kafíři mohou být nenáviděni, zastrašováni, zotročováni, podváděni, znásilňováni, zesměšňováni, zabíjeni, okrádáni a ponižováni. Islámské texty nazývají káfiry různými jmény - jsou to lháři, zlo, Satanovi partneři, nečistí, prokletí, arogantní, slepí a nevědomí.
V konečném důsledku je zabíjení nemuslimů ospravedlněno a všechny tři zdroje islámské doktríny k němu explicitně vybízejí. Tento nejnovější ukrutný džihádistický útok byl proveden zcela v souladu s pokyny proroka Mohameda a jeho boha Aláha.
Z čeho tedy ve skutečnosti džihádistické útoky vycházejí? Z politického islámu. 51 % textu třech autoritativních islámských textů se týká nemuslimů, což znamená, že 49 % islámu je náboženských a zbytek je politika. Mohamed a Aláh jsou neoddělitelnou součástí politického islámu - tvůrci a iniciátoři násilného džihádu. Konkrétně 31 % trilogie (9 % koránu, 67 % síry a 21 % hadísů) je o džihádu. Zatímco muslimové tvrdí, že existuje "vyšší džihád" spjatý s vnitřním duševním bojem a že násilný džihád je "nižší džihád", většina textů tvrdí opak. 98 % všech hadísů (Sahíh al-Buchárí) popisujících džihád vyzdvihuje zabíjení ve jménu džihádu (“nižší džihád”) jako ten nejlepší čin.
Hrůzná událost, ke které ve Francii došlo, je naprosto srdcervoucí. Musíme se ozbrojit správnými argumenty a vyrazit do informační války. Jediná možnost, jak předejít budoucím násilným činům, je porozumět podstatě násilného džihádu. Když pochopíme původní islámskou doktrínu, budeme schopni předvídat budoucnost, protože džihádisté se chovají docela předvídatelně. Šíření těchto informací proto zachrání životy lidí na celém světě.
Více informací naleznete na www.cspii.org/cz. Připojte se k našemu hnutí - než bude pozdě.
Centrum pro studium politického islámu