Vyjádření Centra pro studium politického islámu k útoku v Orlandu dne 12. června 2016 – převzato

Tisková zpráva CSPI -Autor prohlášení - CSPI více na http://cspi-cz.blogspot.com/ Při včerejší tragické události na Floridě bylo zabito přes 50 lidí v důsledku džihádu. Politické elity a média nad útokem vyjadřují překvapení, přestože se události tohoto druhu dějí v západních zemích čím dál častěji. Když se podíváme podrobněji na islámskou doktrínu, zjistíme, že nemusíme být útokem až tak překvapeni. Islámská doktrína a z ní vycházející právo šaría zaujímá k homosexualitě negativní postoj a zároveň vyzývá své následovníky k šíření a aplikování islámských pravidel ve společnosti.
 
[Korán 7:80-84] A hle, pravil Lot lidu svému: "Zdaž budete se oddávat nemravnosti, jíž před vámi se žádný na světě tomto nedopustil? Vždyť vy z vášně své k mužům vcházíte místo k ženám! Vy věru jste lid, jenž všechnu míru překračuje!" A bylo odpovědí národa jeho jedině to, že řekli: "Vyžeňte je z města svého, neboť to jsou lidé, kteří o čistotu usilují!" A zachránili jsme jej i rodinu jeho kromě ženy jeho, jež byla s těmi, kdož se omeškali. A seslali jsme na ně děšť - a pohleď, jaký byl konec provinilců!
 
[Abú Dawúd 033,4448] "Jestliže je muž, který není ve svazku manželském, zatčen za sodomii, bude ukamenován k smrti."
 
[Korán 26:165] Což se chcete jen k mužům z lidstva všeho přibližovat a manželky své, jež pro vás Pán váš stvořil, zanedbávat? Ba, vy věru jste lid přestupníků!
 
 
[Buchárí 4,52,142] Mohamed prohlásil: "Bojovat proti káfirům v džihádu třeba jen jeden den je významnější než celá země a všechno na ní. Denní či noční výprava ve jménu džihádu znamená víc než celý svět a všechno na něm."
 
Centrum pro studium politického islámu