Vyjádření IVČRN k dnešnímu rozhodnutí Vlády ČR o přijetí 15 rodin syrských uprchlíků

Vyšlo na IVČRN dne 14.1.2015 (link)

Vyjádření IVČRN k dnešnímu rozhodnutí Vlády ČR o přijetí 15 rodin syrských uprchlíků

1) IVČRN s rozhodnutím Vlády ČR přijmout 15 rodin syrských uprchlíků souhlasí, pokud se v rámci následujícího procesu výběru konkrétních rodin k přesídlení bude jednat o 15 rodin syrských křesťanů, jak mezi vyjádřeními některých členů Vlády ČR probleskuje.

Naopak, pokud se za nejasnými vyjádřeními členů Vlády ČR skrývá snaha o zmatení veřejnosti, která přijímání muslimů dle průzkumů veřejného mínění většinově odmítá, IVČRN takový přístup Vlády ČR ostře odsuzuje. A vyzývá veřejnost, aby svůj nesouhlas projevila. Například na demonstraci IVČRN konané v pátek 16.1. od 16:00 na Hradčanském náměstí v Praze.
https://www.facebook.com/events/842459095811041/

2) IVČRN vyzvala otevřeným dopisem Vládu ČR k přijetí uprchlíků z řad nemuslimských menšin v rozsahu ekonomických a azylových možností ČR již v srpnu 2014.

IVČRN se dlouhodobě zasazuje za pomoc pronásledovaným nemuslimským skupinám, včetně uprchlíků ze Sýrie, kteří z důvodů své víry/nevíry nemají valnou životní perspektivu ani v okolních islámských zemích regionu se společností a vládou stojící na ideologii islámu. IVČRN je přesvědčena, že je nanejvýš vhodné omezené azylové kapacity ČR využít na pomoc těmto nejohroženějším skupinám uprchlíků.
Naopak uprchlíky z řad muslimů mohou přijímat například bohaté země Zálivu a petrodolary místo na výstavbu mešit v Evropě mohou investovat na jejich přesídlení do svých zemí.
V neposlední řadě, blízkovýchodní křesťané patří, narozdíl od muslimů, mezi úspěšné komunity imigrantů v Evropě a je předpoklad jejich úspěšné integrace do společnosti v ČR.

3) IVČRN ostře odsuzuje nemorální kampaň tzv. lidskoprávních organizací, které pod účelovou argumentací pomoci dětem ve skutečnosti usilují o „prolomení hradeb“ a přijímání tisíců imigrantů bez rozlišování či dokonce na základě přerozdělovacích kvót, jak z jejich dalších vyjádření vyplývá.

Islám v České Republice nechceme
Islám v České Republice nechceme

https://www.ivcrn.cz/manifestace-proti-islamu/

Diskuze:

Komentáře

comments