Vyjádření IVČRN k tzv. Zprávám o extremismu MVČR

Vyjádření IVČRN k tzv. Zprávám o extremismu MVČR

1.Občanská iniciativa IVČRN vyslovuje znepokojení nad účelovou diskreditací ze strany Odboru bezpečnostní politiky MVČR při opakovaném neodůvodněném zahrnutím do tzv. Zpráv o extremismu a naopak nad programovým ignorováním projevů extremismu islámských organizací a představitelů.

-Opakované zahrnutí občanské iniciativy IVČRN do kategorie tzv. krajně pravicového extremismu nemá žádné věcný základ a neodůvodněně spojuje IVČRN s předem vymezenou a negativně prezentovanou kategorií.

-Ve Zprávách je užíváno účelové názvosloví partikulárních ideologických proudů, názorově opozitních k IVČRN. Například islamofobie, která nemá nesporný obsah vnímaný jak laickou tak odbornou veřejností a má dehonestační motiv směrem ke kritikům a odpůrcům ideologie islámu.

-Pokud vůbec uvedení IVČRN ve Zprávách o extremismu je založeno na nějaké popisované činnosti IVČRN, jedná se buď o činnost přímo v souladu se zákonem (např. výkon ústavně zaručeného petičního práva), popřípadě na tvrzení nijak dále nedoložené činnosti (kyberšikana) připisované IVČRN.

Podivný přístup odboru bezpečnostní politiky MVČR při vytváření Zpráv o extremismu zvláště vynikne při srovnání se Zprávami o extremismu vytvářených BIS ve stejném období a zabývajících se stejnou problematikou.

2.IVČRN se ostře ohrazuje proti neodůvodněnému obvinění z tzv. kyberšikany v poslední Zprávě o extremismu MVČR. IVČRN se hlásí k užití legitimního prostředku občanské společnosti spočívajícím v koordinaci veřejnosti při projevení nesouhlasu s činností a projevy veřejných činitelů a veřejně vystupujících osob v společensko-politické oblasti. Například Ombudsmanky Anny Šabatové. Upírání takového prostředku a jeho podřazení pod protiprávní jednání orgánem moci výkonné považuje IVČRN za alarmující projev ohrožení demokracie a občanských svobod.

3.IVČRN vyjadřuje znepokojení nad možnou infiltrací Odboru bezpečnostní politiky MVČR osobami v pracovním poměru Odboru a zároveň participujících v aktivistických skupinách vymezujících se proti IVČRN na sociálních sítích či jako aktivistická protistrana na veřejných vystoupeních.

Islám v České Republice nechceme
Islám v České Republice nechceme

www.mvcr.cz/clanek/problematika-extremismu-na-uzemi-ceske-republiky-ve-ctvrtem-ctvrtleti-2014.aspx

Komentáře

comments