Vymíráme a proto potřebujeme imigranty? Nesmysl.

Ministr Herman nedávno vyjádřil názor, který je v různých obměnách používán defétisty, zbabělci a neomarxisty po celé Evropě.

“Naše civilizace je za zenitem, ani jedna evropská země není nad hranicí přežitelnosti. Budeme-li pokračovat tímto způsobem, ti za branami je dříve nebo později prolomí. A vůbec se s námi nebudou bavit, jestli chceme nějakou symbiózu. Brutálně řečeno: vezmou si, co budou chtít.”
Nepotřebujeme miliony imigrantů pro přežití společnosti ani na důchody. Všude jsme však krmeni tím, že migraci potřebujeme. Jak je to doopravdy?

A, hustota zalidnění
Hustota zalidnění jednotlivých států světa - Evropa je hustě osídlena.
Hustota zalidnění jednotlivých států světa.
Jak vidíte sami, Evropa je malý, ale hustě obydlený kontinent. 72 lidí na kilometr čtvereční je více než na většině plochy pevnin, kde je průměrná hustota zalidnění 44 obyvatel/km², což je stejná hustota jako v Afghánistánu. Česká republika má téměř dvakrát větší hustotu než zbytek Evropy a to 133 obyvatel na km čtvereční. Naprostá většina zemí, z kterých k nám EU plánuje migraci, má nižší hustotu zalidnění než my, tedy více životního prostoru pro své obyvatele.  Afghánistán i třeba taková Kanada či Austrálie mají velmi nízkou hustotu osídlení a ničemu to nevadí.

B, průměrný úbytek obyvatel
stačí několik stovek až několik tisícovek lidí imigrace ročně a udržíme si velikost stávající populace do roku 2065. Navíc, viz bod A, nikde není psáno, že populace musí růst, nakonec bychom se dostali do situace totálně přelidněných zemí jakou je třeba Bangladéš. Tím se dostáváme k bodu
 
C, důchody a stárnutí populace

Mnozí argumentují důchody a tím, že na nás imigranti budou pracovat. Neomarxisty dovážení migranti nepracují, jen bychom na ně dopláceli.

Když se podíváme na další část argumentu, tedy na to, že naše populace stárne a měli bychom ji omlazovat, jde o matematický nesmysl a logický faul.

Cituji stejnou publikaci, strany 670 a 671:

… V úhrnu za celé sledované období by pak „cena“ fixace hodnoty průměrného věku činila 90 milionů imigrantů. Česko by tak v roce 2065 mělo podle našich propočtů asi 110 mil. obyvatel !, z nichž zhruba 80 milionů by představovali obyvatelé narození v zahraničí a asi 20 milionů obyvatel jejich potomci.

Jednoduše jde o fakt, že i přistěhovalci stárnou a dalšími mladými přistěhovalci bychom tedy museli vyrovnávat i jejich věk. Naši neosocialisté z nás tedy chtějí mít novou Bangladéš?

D, natalita
v bodě B jsme uvedli, že k udržení stávajícího počtu populace stačí přirozená a velmi malá míra imigrace. Pravdou je, že stejně jako většina populací na světě stárneme. To je technologicky i finančně sice obtížně ale zvládnutelné. Druhou trošku hořkou pravdou je, že pomalu budeme muset začít zvyšovat porodnost. Stárnutí populace jako takové nevadí, ovšem poměr natality musí být ve vyspělých zemích s nízkou úmrtností kolem 2,1, aby populace nevymírala. Jedna žena tedy musí porodit průměrně 2,1 dítěte. Historické porovnání porodnosti ČR, SR a Maďarska nabízí tento graf z Googlu:

Novější data ukazují, že trend je mírně rostoucí, v roce 2015 byla natalita 1,57.

Čísla z Německa ukazují, že náklady na jednoho imigranta přesahují zhruba 50.000 Euro ročně. Počet pracujících z posledního milionu imigrantů v Německu je v řádu stovek lidí. Neřízená imigrace se tedy v žádném případě nevyplatí finančně a nepomůže důchodovému systému. 50.000 EUR na podporu porodnosti jedné německé rodiny / svobodné matky, by mělo na počet obyvatel srovnatelný dopad.


S poklesem porodnosti se potýkají všechny vyspělé národy západu i Japonsko, porodnost klesá s vyšší životní úrovní i v muslimských zemích. Jedině v Izraeli to berou zodpovědně a porodnost drží na stejné nebo vyšší úrovni jako okolní státy. Jenže co s tím? Rozhodně to neřeší miliony migrantů, spíše lepší podmínky pro ženy s dětmi, větší daňové úlevy, startovací bydlení..
Ale abychom se nevymlouvali na podmínky:
Základním biologickým smyslem života je rozmnožit se, pokud se přestaneme rozmnožovat, zdegenerovali jsme. Výmluvy na dražší životní styl, nebo méně bytů neberme, jsme lenivější než naši předci, lenivější do té míry, že vymíráme.
Což je škoda, v té naší české hobití kotlince jsme perfektní lidičky a lidičkové 😉
Ps.:
Když v Čechách vyhynyme, bude mít islám na světě o jednoho nepřítele a konkurenta méně.

-Art-

Zdroje:
(Petr Tomek)
(Boris Burcin, Dušan Drbohlav, Tomáš Kučera)

 

Komentáře

comments