VYVĚSME 11.9. 2015 PRAPORY!

Vyšlo na IVČRN dne 4.9.2015 (link)

VYVĚSME 11.9. 2015 PRAPORY!

Česká republika je jedno z nejhezčích a stále ještě nejsvobodnějších míst k životu na celé planetě.

Máme za co bojovat!

L7SQ5uM8H6EKcqcRylZ2pGzxW3oOcwSE1L5D1jhIGvE

  • 11. září 1683 spojená německo-rakousko-polská vojska (včetně několika set Čechů) osvobodila obleženou Vídeň.
  • 11. září 1687 armáda Svaté říše římské pod velením vyhlášeného “turkobijce” Evžena Savojského na hlavu porazila sultána Mustafu II. v Bitvě u Zenty a na tři staletí vyhnala mohamedánské okupanty ze střední Evropy.

Vyvěsme 11. září 2015 naši státní vlajku na připomínku všech – vojáků i civilistů, kteří padli, byli umučeni, zotročeni, nebo nebo trpěli pod půlměsícem, abychom my dnes mohli svobodně dýchat.
Vyvěsme ale naši zástavu i na připomínku těch, kteří s islámem bojovali a zvítězili! Právě oni pak mohli právem nosit hlavu hrdě vztyčenou, právě oni položili pevné základy evropské prosperitě. To jejich ducha (a geny) dodnes nosíme v sobě.

Máme úžasné historické památky, bohatou kulturu, svobodomyslnou náturu, výtečné pivo, krásné ženy i hezkou přírodu – ale i solidní vědecké kapacity a silnou průmyslovou základnu (včetně zbrojovek a jaderných provozů). Jo a taky jsme asi nejislamofobnější zemí světa.

 

https://www.facebook.com/events/1459662527676238/

logo-ivcrn-plocha-1920-1080

Diskuze:

VYVĚSME 11.9. PRAPORY! Česká republika je jedno z nejhezčích a stále ještě nejsvobodnějších míst k životu na celé planetě. Máme za co bojovat!

Posted by Islám v České republice nechceme on 4. září 2015

Komentáře

comments