Výzva účastnic Tichého podchodu žen členům Vlády České republiky

Vyšlo na IVČRN dne 19.8.2015 (link)

pochod_zen_II

Výzva účastnic Tichého podchodu žen členům Vlády České republiky

Vážená vládo.

Nikdo informovaný o obsahu islámského náboženství a o islámském právu, které je pro praktikujícího muslima nedílnou součástí víry, nemůže popírat, že islám stojí a padá na ponížení a zotročení ženské poloviny lidstva. Poslušnost vynucovaná každodenním týráním, poloviční hodnota ženina slova v právních sporech, vnucené sňatky, poslušnost vynucovaná věroučně zdůvodněným týráním, vytlačení žen z veřejného prostoru, zbavení ženy její tváře skrze vynucované zahalování, odepření práva na lásku skrze vynucené sňatky a v extrémním případě vraždy „neposlušných“ dívek a žen kvůli takzvané cti, nebo drakonické tresty typu kamenování – to vše jsou nástroje, které islám používá, aby udržel semknuté řady svých stoupenců. Ještě hůře se islám chová k ženám nemuslimským – stačí zmínit jediný výraz, zotročování. Znevolnění žen pak znevolňuje i islámské muže: Týrané matky, které v očích svých mužů nejsou plnohodnotným člověkem, nemohou vychovat samostatné a sebevědomé syny.
Hrůzné projevy islámské misogynie se netýkají jen zběsilých radikálů typu Boko Haram či Islámského státu. Existuje dostatek důkazů o útisku žen v evropských muslimských komunitách, včetně těch v České republice. Jedním z nejobludnějších islámských projevů je sňatkový generový apartheid, dle něhož je muslimkám – ženám – bráněno se stýkat a uzavírat sňatek s nemuslimy, zatímco muslimům – mužům – je to naopak doporučeno. Evropská civilizace dospěla za staletí svého vývoje k uznání rovnosti všech lidí a občanů. Islám nepřiznává rovná lidská práva polovině svých věřících, o nevěřících nemluvě. Vyzýváme Vás proto, abyste bezodkladně přikročili ke klasifikování islámu za „hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka“, ve smyslu § 260 Trestního zákona.
Jednou z nejpronásledovanějších menšin v globálním měřítku jsou odpadlice a odpadlíci od islámu, lidé, kteří se islámské ideologii vzepřeli, mluví o ní a snaží se tak varovat veřejnost. Podle islámského práva mají být takoví lidí dříve či později zabiti, ovšem i bez toho jim hrozí společenská ostrakizace, odsouzení vlastní rodinou, v případě žen pak ztráta dětí. Vyzýváme Vás proto, abyste problematiku exmuslimek brali v potaz při formulování vládní politiky vůči menšinám, aby jim český stát zajistil ochranu plnou váhou své moci.
Debaty okolo radikálního islámu nabývají na síle v souvislosti s takzvanou uprchlickou krizí. Příliv migrantů z islámských zemí sebou pravděpodobně přinese vzrůst všech výše zmíněných, ženám nepřátelských jevů. Proto Vás vyzýváme, abyste neprodleně podpořili legislativní návrhy, které v Poslanecké sněmovně předkládají odpůrci radikálního islámu a které mohou radikalizaci islámských věřících efektivně brzdit – jmenovitě Novelu zákona o církvích předloženou poslancem Černochem, novelu Trestního zákona předloženou poslancem Lankem, zrušení výjimek na takzvané halal porážky, i další návrhy, které budou předloženy v budoucnu. V neposlední řadě v zájmu bezpečnosti nás žen a našich dětí, Vás naléhavě žádáme o opatření, které povedou k lepší ostraze státních hranic před nezvanými, a potenciálně nebezpečnými, islámskými migranty.
v Praze, 19. srpna 2015

http://www.novinky.cz/…/378162-v-cesku-jsou-muzi-a-zeny-kam…

Diskuze:

Výzva účastnic Tichého podchodu žen členům Vlády České republiky. Vážená vládo. Nikdo informovaný o obsahu islámského n…

Posted by Islám v České republice nechceme on 19. srpen 2015

Komentáře

comments