Vyzýváme naše příznivce – STUDENTY – aby se zapojili svým názorem do akce “Studenti čtou a píší noviny”

Vyšlo na IVČRN dne 27.3.2015 (link)

MF DNES pravidelně pořádá akci pro středoškoláky “Studenti čtou a píší noviny” .

Nové zadání, EVROPA A ISLÁM: PŘÁTELSTVÍ, NEBO VÁLKA?, je velmi aktuální, ale tematické otázky jsou na hranici otevřené manipulace.

Vyzýváme naše příznivce – STUDENTY – aby se do akce zapojili svým názorem. Vyzýváme vás ostatní – hlídejte, kontrolujte, pište. Jaké příspěvky budou zveřejněny? Nedochází na vaší škole k manipulaci a vymývání mozků?
————————–————————–——————
EVROPA A ISLÁM: PŘÁTELSTVÍ, NEBO VÁLKA?
Napětí ve světě se stupňuje, teroristé se velmi často zaštiťují islámem. Začíná skutečně souboj kultur, nebo je náboženství zneužito k boji o moc?
Napište na toto téma volný názorový článek. Hned v jeho úvodu jasně formulujte svůj názor, následně ho podpořte argumenty. Pokud chcete, můžete se nechat inspirovat také některou z následujících podotázek:

1. Mohou spolu v Evropě poklidně žít lidé různých kultur a náboženství?
2. Kde je hranice mezi náboženstvím a agresí?
3. Stojí za teroristickými útoky islám, nebo ho útočníci zneužívají?
4. Bojíte se teroru v Česku a v Evropě?
5. Je Islámský stát skutečným rizikem, nebo jen virtuálním nebezpečím?
6. Kdo je za teror a násilí ve světě přímo či nepřímo zodpovědný?
7. Čím islám evropskou kulturu obohatil? V čem je inspirativní?
8. Má dnešní Evropa nějaké vlastní, svébytné hodnoty? Jaké?
9. Kde jsou hranice svobody slova? Lze v jejím rámci zesměšňovat něco, co je druhým svaté?
10. Jak zmírnit napětí ve světě a předcházet násilí?

pic_studenti_ctou_a_pisi_noviny

Diskuze:

Komentáře

comments