Z valentýnské manifestace IVČRN za mír, svobodu a demokracii 14.2.2015 v Brně

DĚKUJEME! (link)

Brno1

 

A o čem že se mluvilo na demonstraci v Brně? Kdo nebyl, má možnost si přečíst skvělý proslov Martina Konvičky, Pavlíny Bitarové a Jiřího Bartáka:

Brno2

Martin Konvička

Milí přátelé,

Je to měsíc, co jsme se sešli na první velké demonstraci hnutí Islám v České republice nechceme před starodávným sídlem českých králů. Pražskou akci jsme svolali jednak proto, že naše iniciativa po Novém roce dosáhla 100 000 příznivců – a ještě více proto, abychom uctili památku mučedníků, zavražděných v pařížské redakci Charlie Hebdo, památku dalších stovek evropských civilistů, zavražděných, znásilněných, zbitých nebo vyháněných z domovů v evropských městech, a konečně i památku nespočtu nemuslimských i muslimských obětí, které si „náboženství míru“ vyžádalo za 1400 let své existence.

Měl jsem tu čest tam pronést proslov, ve kterém jsem ukázal, že hlavním problémem svobodomyslných Evropanů s islámem nejsou „terorismus“, „fundamentalismus“, „islámismus“ či jak tomu říkají naše bezzubá média a ustrašení politici. Hlavním problémem s islámem je islám samotný – jeho netolerantní a hloupé učení, jak je pro všechny časy definováno životem, skutky a promluvami jeho proroka, nešťastného Mohameda. Také jsem pojmenoval „programové cíle“ našeho hnutí, a to jak dlouhodobé, tak krátkodobé.

 

Za ten měsíc se toho odehrálo mnoho. Především – pronikli jsme do tuzemských médií. Kdo jste sledovali tu smršť, asi jste si všimli, že mediální mainstream na mě nemínil nechat niť suchou. Redaktoři a komentátoři ze mě dělali střídavě krvelačného nácka, zuřivého xenofoba a idealistického bambulu, z vás pak – jak už je v médiích zvykem – hlupáky, lůzu, ustrašence a nemyslící ovce. Nebylo snadné vysvětlovat, že to nejsme my, kdo se islámu bojí. My ho pouze prokoukli, víme, co by pro naši zemi a naše potomky znamenal, a tak ho odmítáme. A jsou to právě různí političtí okecávači, mediální uhýbači a akademičtí šíbři, kdo mají strach. Znechucení z islámu není fobie – je to výraz odpovědnosti k budoucím generacím a občanská povinnost.

 

Islám, milí přátelé, neznamená mír, ale podřízení. Podřízení žen mužům, podřízení nemuslimů muslimům, podřízení muslimů šíleným nápadům jejich proroka a kleriků. Chtěl bych tady, v Brně, sídle první tuzemské mešity a svým způsobem „hlavním městě“ českomoravského islámu, znovu zopakovat, že tento národ nepřežil nacisty a nezbavil se komunistů pro to, aby se nějakému islámu podřizoval – ani dnes, ani za sto let. Nepodřídíme se – a islám tady nechceme.

 

Abych dal prostor dalším řečníkům, jen rychle zopakuji požadavky, které jsem v Praze za iniciativu Islám v ČR nechceme adresoval vládě a politickým elitám této země. Jsou prosté: konejte svou povinnost a věnujte se ochraně bezpečí a svobody svých spoluobčanů, a to nejen před bezprostředními hrozbami, ale i ve strategickém výhledu. Zkušenosti ze všech zemí, kam islám pronikl, včetně zemí tzv. staré EU, ukazují, že sílení islámu znamená bezpečnostní hrozbu, hrozbu občanským svobodám. Prosaďte opatření, které povedou k „zadržování islámu“, dle vzoru zadržování komunismu za Studené války. Za prvé, novelizujte zákon o církvích tak, aby zkomplikoval fungování a sílení islámu ve veřejném prostoru – zejména ve školách, věznicích, azylantských centrech a podobných rizikových místech. Za druhé, zrušte stávající výjimky z veterinárních a jiných předpisů, které dnes umožňují praxi nelidských „halal“ porážek, jakož i import „halal“ zpracovaného masa – tím ztížíte ekonomické sílení islámu u nás. Za třetí, nedopřávejte islámské ideologii žádná privilegia ve školství – a mám na mysli citlivé kauzy okolo islámského zahalování vlasů, neřku-li tváří. Za čtvrté, braňte imigraci islámských věřících, dávejte, když už je imigrace nutná, přednost obětem islámu – křesťanům a ateistům z islámem trýzněných oblastí. A tak dál, prostě zapojte mozky, uvědomte si, že sílení islámu JE problém a že lidé této země si to uvědomují a chtějí se bránit.

 

Po pražské demonstraci nám byly vytýkány dvě věci – že nedostatečně rozlišujeme „islám“ a „islámismus“, ten první má být hodný, ten druhý nepřijatelný. Chtěl bych k tomu říct, že „islámismus“ se běžně definuje jako snaha prosadit politické aspekty islámu násilnými prostředky. Jenže islám jako takový je plný politiky, neexistuje v něm odluka náboženství od státu. Ostatně, žádný muslim na světě se za „islámistu“ nepovažuje, a ti nejdivočejší radikálové pokládají sami sebe za ty nejlepší muslimy. Respektujme islám aspoň jednou – a věřme jeho vlastním horlivcům. Nejlepší islám by byl žádný islám. Protože však lidem, třeba spoustě muslimských pohodářů tady v Brně, nelze diktovat, v co věřit, měli by aspoň slovem i skutkem politické aspekty islámu odmítnout.

 

Jak by to měli udělat? Často slýcháme návrhy, aby se muslimové zřekli „džihádu a šárie“ – souhlas. Jsou s tím ale dva problémy. První, že samotný korán doporučuje muslimům slíbit cokoli, slib daný nevěřícímu stejně neplatí. Takže nestačí slíbit. Problém je, že šária nebývá prosazována najednou a „shora“, ale postupně a „zevnitř“ v rámci paralelní společnosti, kterou islám i v Česku zvolna buduje. Třeba státem neuznané sňatky v brněnské mešitě – ty se jednoznačně řídí šáriou. Řešení zde přesto existuje. Prvním požadavkem šárie vůči nemuslimům je zákaz kritizovat islám a jeho proroka Mohameda, případně se mu vysmívat. Domyslete to – chtěli by nám, Čechům a Moravanům, lidem jimž nebylo svaté nikdy nic, zakázat smích na islámské téma! Dalším takovým prvkem je sexismus ve sňatkové politice, který muslimkám, ale ne muslimům, zakazuje nemuslimské partnery. Oba ty šáriátské požadavky jsou strašně důležité – první brání samotným muslimům pochopit, jak děsná slepenina ten jejich islám je, druhý pak zajišťuje pozvolný růst islámské populace na úkor té nemuslimské. A tak se obracím k místním umírněným muslimům. Pochlapte se, opravdu studujte islám a jeho proroka, podívejte se na ně kriticky a s humorem, a k tomu, co zjistíte, se postavte jako rovní chlapi. A taky, přestaňte se k vašim sestrám a dcerám chovat jako pojašení žárlivci. Pak, a jedině pak, bude váš islám v pořádku.

 

Dnešní demonstrace, přátelé, připadla na svatého Valentýna – svátek milenců. Mnozí z nás – včetně mě – ten svátek pokládají tak trochu za komerční západní import a ne každý ho slaví. Viděl jsem to stejně – než jsem začal podrobněji sledovat islám a tím pádem si všiml, že Valentýn je každoročním zdrojem hysterie šílených kleriků, saudské, katarské či malajsijské úřady „varují mladé lidi“, hrozí jim trestním postihem i posmrtným peklem. A přesto mnozí mladí Saudové či Katařani právě tento svátek slaví, jinak by ti klerici tak nevyváděli. Nevím, zda je ilegální Valentýn v islámských zemích tak populární, protože odkazuje na starořímská Lupercalia – den zasvěcený volné lásce – nebo protože sv. Valentýn oddával mladé lidi navzdory státnímu zákazu, nebo protože je fascinuje současná západní komerce. Ono na tom vlastně nezáleží. Záleží na tom, že milenecká láska, tedy svobodná, dobrovolná a někdy možná až pudová přitažlivost dvou lidí, je v přímém rozporu s islámským podřízením, následováním tupých pravidel a kompenzace toho všeho v agresi. Proto si troufnu skončit optimisticky: To, že i četní mladí muslimové dávají přednost lásce před islámem, nám dává naději, že jsme na správné cestě.

Brno3

Pavlína Bitarová

 

Dobrý den. Jmenuji se Pavlína Bitarová, dcera syrského křesťana a moravské mámy, dětství jsem strávila v arabském světě – a nyní je ze mě brněnsko-budějovická exmuslimka. Byla jsem 4 roky muslimkou, přičemž jsem konvertovala a islámovala zde, v Brně.

Shodou okolností jsme se zde sešli na Valentýna, svátek zamilovaných. Jak jistě víte, slavení jakýchkoli neislámských svátků je pro muslimy, včetně konvertitů, zakázáno. Valentýn má mezi zakázanými svátky zvláštní prilegium – oslava milenecké lásky je v islámu naprosté tabu.

 

Jak se vůbec stane, že holka jako já naletí islámské propagandě? Zkusím to říct v pár větách. Jako míšenka jsem nebyla nikde doma – tady, ani tam. Z dětství v arabském světě jsem si pamatovala soudržné velké rodiny, spoustu dětí, společně trávený čas … a žádné problémy mezi křesťany a muslimy. Jistě, byla to předválečná Sýrie a hodně mých vzpomínek bylo ovlivněno tím, že šlo o dětství. Po návratu do Brna jsem byla dost divoké pubertální třeštidlo, které neumělo najít své místo ve společnosti. Na místní poměry jsem brzy otěhotněla (bylo mi 24), miminko si nechala a jako svobodná máma, odsuzovaná lidmi kolem, že jsem si „zkazila život“, jsem začala docházet do místní mešity. Zpočátku jsem o islámu neuvažovala – chtěla jsem si udržovat arabštinu, taky mě fascinovala „sesterská“ atmosféra mezi muslimkami. Nebyl problém pohlídat si dítě, povídat si o dívčích věcech – až zpětně vím, že šlo o klasické „bombardování láskou“, jak ho známe ze všech sekt. Konvertovala jsem – a prvních pár měsíců jsem se cítila naprosto šťastná a naplněná. To je na islámu nejhorší: Dá zbloudilcům jakoby smysl, najednou jsou všechny otázky vyřešené, máte ve všem jasno, komunita „sestřiček“ vás dnes a denně ujišťuje, že děláte správně. Začnete pilně studovat islámská pravidla – a nadšení pomalu, nepozorovaně, začíná střídat STRACH. Neustálé modlení, dodržování desítek a stovek omezujících pravidel, ve vás vyvolá dojem, že vás alláh opravdu vidí, sleduje každou vaši myšlenku, a vy neustále nejste dost dobrá muslimka. Květovaný šátek vystřídá černý závoj (já ho nosila, tady v Česku!), z veselé mladé holky je zachmuřené a současně povýšené stvoření. Díky vlastní zkušenosti s islámskou svatbou a rozvodem, a taky díky arabštině, skrz kterou jsem byla pro představené mešity užitečná, jsem postupně začla nahlížet pod pokličku té jejich MÁŠA-ALLÁH spokojenosti a bratrství.

 

Zjistila jsem, a tady to veřejně tvrdím, že většina těch na oko spokojených muslimek zažívá každodenní ponižování a bití a psychický útlak. Od „normálního“ domácího násilí se to islámské liší tím, že násilník má za zády podporu alláha, koránu a celého společenství věřících. Muslimka nesmí o domácích poměrech mluvit (ani se „sestrami“, natož s „nevěřícími“). Setkala jsem se s případy dovezených mladších manželek, které jsou tady, v Brně, po většinu času zavřeny doma; s vyhrůžkami únosem dítěte; s neskutečným psychickým terorem vůči těm, které by islám chtěly opustit. Nemyslím si přitom, že by islámští muži byli horší, než jiní muži. NEJSOU to rození násilníci. Za všudypřítomné násilí v islámských rodinách může jednoznačně výchova, kterou zas diktuje islám – korán a sunna. Mnozí by mohli být naprosto fajn chlapi, ale i oni mají hlavně strach.

 

Možná netušíte, že muslim, který si neumí zjednat „pořádek v rodině“, má „neposlušnou ženu“ a nevychová ze svých dětí dobré muslimy, půjde sám do pekla. Takový kápo systém, který je základem možná nejhoršího projevu islámu – vražd neposlušných dcer kvůli „cti“.Asi  nevíte, že správná muslimka by se s partnerem neměla seznámit sama – mělo by to být rozhodnutí rodiny, a když ta není jako u konvertitek, tak starších mešity. I brněnská mešita funguje tak trochu jako dohazovací agentura, přihrávající naivním děvčatům zájemce o česká víza z celého světa. Málo se ví, že v muslimských rodinách by měly být holčičky oddělovány od chlapečků od 7 let, že ve výchově by nemělo být místo pro hudbu, výtvarku, nebo že (ale to už je opravdu hardcore) by mladá muslimka měla z domu rodičů odejít  rovnou do domu manžela, a první menstruaci prožít až tam…

 

Trvalo mi dost dlouho, než jsem pochopila, že islámská pravidla mají jediný účel – degradovat žena na úroveň nemyslících mašin na výrobu nových zfanatizovaných muslimů a zotročených muslimek. Jistě, ta pravidla NEJSOU dodržována ve všech islámských rodinách, ale rozhodně to je to, co v brněnské mešitě, v podstatě pár kroků odtud, vtloukají do hlav mladým naivkám. Ano, v brněnské mešitě se učí čistokrevný saláfismus – radikální islám – a i já se na tom podílela.

 

Chtěla bych svou řeč zakončit výzvou všem těm dívkám a ženám, které na druhé straně demonstrují za toleranci a proti „nenávisti“, tedy proti nám. Dámy – islám není to, co v něm hledáte, ale pokrytectví , lež a strach. A pokud se vám nyní, náhodou, zdá, že vám islámské podřízení a zapření sama sebe vyhovuje, tak si uvědomte, že do toho rodíte děti, dcery – bude vyhovovat i jim? Zahráváním si s islámem připravujete pro své děti otroctví.

Brno4
Jiří Barták

Přátelé,

svůj projev bych chtěl věnovat těm, kteří dnes demonstrují proti nám. Chtěl bych ho věnovat lidem, co moc rádi snobsky žvaní o demokracii, lidských právech, občanské společnosti a dialogu a přitom věcnou diskusi se širokou veřejností vést odmítají. A pro jistou všechny své názorové oponenty označují za extremisty a xenofoby.

Tito pseudohumanisté budou ostře kritizovat Putina za potlačování svobody tisku nebo zákaz Gay Pride. Budou prosazovat nejrůznější kvóty pro příslušníky menšin. Ani slůvkem se ale neotřou o saudskoarabskou diktaturu, která diskriminuje ženy, dovoluje sňatky starých dědků s desetiletými holčičkami a která homosexuály a jiné režimu nepohodlné osoby šikanuje, odsuzuje k mnohaletému žaláři, nebo je rovnou popravuje.

Pseudohumanisté budou relativizovat cokoliv: šaria zóny, vraždy ze cti, vlny znásilňování. Budou omlouvat nenávistná kázání bývalého šéfa Ústředí muslimských obcí pana Alrawiho či pana Větrovce, které proběhly zde brněnské mešitě. Pseudohumanisté budou chválit znesvěcení pravoslavné katedrály členkami Pussy Riot a zároveň kritizovat českou policii, že se při zásahu v pražské mešitě nevyzula.

Kdyby tady na této demonstraci někdo zastřelil polovičního Řeka Martina Konvičku, pseudohumanista asi jeho vraždu na půl huby odsoudí, ale dodá, že ten nácek si o to vlastně dlouho koledoval.

Pseudohumanisti se pořád zaklínají tolerancí a morálkou. Moc by mě ale zajímalo, kolik z nich chodí dávat krev, nebo kolik z nich pomáhá při živelných katastrofách jako dobrovolní hasiči? Kolik z nich by bylo ochotno v případě ohrožení bránit naši vlast se zbraní v ruce?

A kolik z nich by ve jménu zvráceně pojaté tolerance bylo dokonce schopných povolit zde v České republice i kamenování?

Vím, o čem mluvím. Loni v květnu jsme se rozhodli otestovat postoje zdejších študentíků. Nechal jsem si narůst sunna vous, pořídil sobě a ještě jedné kamarádce muslohardry – měla nikáb, jen tu střílnu – a šli jsme před Fakultou sociálních studií sbírat podpisy pod imaginární petici za „respekt k uplatňování práva šaria mezi českými muslimy“. Vždy jsem šariátské tresty jako kamenování za nevěru nebo odpadnutí od islámu, tresty bičování a sekání rukou za krádeže. Nasbírali jsme 20 podpisů!

Bez pokryteckých, relativistických keců mě s tím poslal do háje jen jeden mladý muž, kterého tímto srdečně zdravím. Málem mi dal přes hubu.

Jiný příklad: Naši přátelé, dobrovolní záchranáři z Otrokovic, lidé co úspěšně završili několik humanitárních misí, se rozhodli uspořádat sbírku pro syrské křesťany ohrožované Islámským státem. Aby bylo jisté, že pomoc doputuje právě k nim a ne do rukou vrahů z ISIL, připravili vlastní náklaďák, zajistili osádku atd. Reakce pseudohumanistů? Udání, že sbírka nebyla formálně nahlášená úřadům! Kluci za svoji ochotu riskovat krk ve prospěch lidí stižených džihádem zaplatili pokutu. Ale nevzdali to a za pár týdnů odjíždějí.

Na druhé straně barikády je počítám hodně studentů a absolventů tak „nepostradatelných“ oborů, že tu ještě před deseti patnácti lety nikomu nechyběly. Kolik z nich se živí normální, produktivní prací?

Milí pseudohumanisti, musí to být opravdu řehole nevytvářet hodnoty, které lidé chtějí, ale místo toho vydávat brožurky plné bezobsažných, od reality totálně odtržených keců o multikulti, gender mainstreamingu nebo přínosu cyklostezek a kasírovat za to každoročně v součtu stamilionové dotace. Ale zatímco obyčejné mafii platí občané výpalné, aby je nechala na pokoji, vy, svazáci a maoisté 21. století, vy máte ještě tu neuvěřitelnou drzost kousat do ruky, která vás živí a diktovat nám, co smíme dělat, co máme říkat a dokonce co si máme myslet!

Nejabsurdnější na tom všem je, přední evropští státníci jako Merkelová, Cameron nebo Sarkozy už před lety prohlásili, že multikulturalismus totálně selhal. Kopete tedy za oficiálně mrtvou ideologii.

Pseudohumanisti, proč odsuzujete Evropany za to, že před stovkami let vnucovali svou kulturu a náboženství jiným národům, ale dnes v Evropě podporujete totéž? Vy nevidíte, jak to vypadá ve východním Londýně, v Marseille, nebo během lázeňské sezóny v Teplicích?

Pseudohumanisti, svým zbabělým ustupováním šarie nezrazujete jen nás, sekulární Evropany, zrazujete i ty svobodomyslnější muslimy, kteří by se třeba časem opravdu asimilovali a na islám se de facto vykašlali.

My co jsme tady, šariu naprosto odmítáme. Ne protože je cizí, ale protože je barbarská.

Pseudohumanisti, proč si nevezmete poučení z historie? Když vaši předchůdci lezli do zadku jiné totalitě a jistému pánovi s knírkem, skočilo to hromadami mrtvol.

Nevím, jestli většina z vás jen naivní, zabedněná, nebo jste spíš hnusní, cyničtí sobci. Každopádně vás vyzývám: Přestaňte škodit této společnosti! Jestli nechcete, aby ve vás Evropané právem viděli kolaboranty, přidejte se k nám, nebo nám alespoň přestaňte srabácky házet klacky pod nohy. Stejně vás lidé jako Alrawi nebo Shehadeh nerespektují, oni vámi pohrdají. Jste pro ně pouze užiteční idioti.

IVČRN peticí úspěšně zabránila Ústředí muslimských obcí, aby si tu mohlo legálně zřizovat náboženské školy. Organizujeme kampaň proti halal masu v kebabech – masu ze zvířat podříznutých záměrně za plného vědomí. Chodíme za poslanci a senátory kvůli hrozícímu rozšíření pravomocí ombudsmanky Šabatové, novele zákona o církvích, zahalování atd. Spustili jsme přednášky exmuslimů na školách. Provozujeme síť azylových bytů pro exmuslimky. Vydáváme knihy a DVDčka, založili jsme vlastní malou knihovnu. Pořádáme demonstrace jako je tato, brzy rozjedeme vlastní eshop. Dlouho před všemi těmi nenažranými neziskovkami jsme vyzvali vládu k přijetí křesťanských uprchlíků – lidí, kteří jsou nám kulturně blízcí a čelí regulérní genocidě.

Je ale třeba říct naprosto jasně, že administrátoři IVČRN toto válku nevyhrají. Nejsme supermani a už vůbec nemáme k dispozici takové zdroje, jako oni. Potřebujeme vás, úplně normální, slušné občany, kteří budou tak jako my ve svém volném čase bojovat za to, čemu věří.

Zato pseudohumanisti po nás půjdou na plný úvazek, takže je musíme zahltit a v každém větším městě vytvořit regionální pobočku. A musíme se zprofesionalizovat. Vytváříme proto divize specialistů – BEZPEČNOST, GRAFIKA, IT, MÉDIA, PRÁVO atd, ale pomoci může opravdu každý.

Nežádáme moc, chceme hodinu, hodinu a půl vašeho času týdně. Bude to dobrá investice, bude to investice do budoucnosti této země. Pokud máte jinou vizi než my, klidně do toho jděte úplně nezávisle, po vlastní ose, nebo se přidejte ke kolegům z místního, brněnského Centra pro studium politického islámu, nebo k pražskému 10news.cz. Nemáme patent na rozum. Přátelé, nakonec vyhrajeme a své svobody a demokracii uhájíme. Ale na každém jednom z nás záleží, za jakou cenu. Díky, že jste přišli!

Brno5

http://martinkonvicka.blog.idnes.cz/c/448124/Proslovy-tri-sajtanu-demonstrace-IvCRN-v-Brne.html

První polovina záznamu celé demonstrace:

1501279_10202825201825731_4254420906917235267_o 1898353_10202825211585975_4577289045058804311_o 10329858_10202825211465972_4786947680952680318_o 10362798_10202825205265817_7017134095822208094_o 10443111_10202825209105913_4441290821734644648_o 10497376_10202825207745879_2752192946562384702_o 10498504_10202825203185765_3572767708637637159_o 10599714_10153111859147938_3486582628298543759_n 10857314_10202825204865807_1998635221362559621_o 10974525_10202825209865932_5809241697876469044_o 10974553_10202825212826006_2603982374902647677_o 10997698_10202825206745854_5911044274416838949_o 10997724_10202825213106013_7976550021601420428_o 11000537_10202825213426021_2827396387493492787_o

Živé zpravodajství z demonstrace v Brně čtěte zde v komentářích:

Komentáře

comments