Zaměstnanec francouzského státu se nesmí zahalovat, potvrdil Evropský soud pro lidská práva

Vyšlo na IVČ.12.2015 (link)

Evropský soud pro lidská práva: NOŠENÍ ŠÁTKU NEPATŘÍ MEZI LIDSKÁ PRÁVA!
https://www.ivcrn.cz/evropsky-soud-pro-lidska-prava-nosit-h…/
Zaměstnanec francouzského státu se nesmí zahalovat, potvrdil Evropský soud pro lidská práva. Rozsudek by mohl mít sekundární dopad i pro Německo.

Co je důležitější: náboženské svobody, nebo neutralita státních institucí? Evropský soud pro lidská práva (ESLP) rozhodl: zájmy státu jsou důležitější.

sabatice9

Evropská úmluva o ochraně lidských práv sice garantuje náboženskou svobodu, avšak pokud neexistuje možnost vyhovět oběma zájmům – zde neutralitě státní instituce na straně jedné a šátku jako výrazu muslimské víry na straně druhé, pak „v takovém případě je nárok státu na neutralitu a nestrannost hodnocen výše,“ znělo vysvětlení soudce.

Soud ve Štrasburku se zabýval případem Christiany E., francouzské občanky (nar. 1951), která tento zákon nechtěla akceptovat. Byla na dobu určitou zaměstnána jako sociální pracovnice na psychiatrickém oddělení jedné nemocnice poblíž Paříže a přestože si pacienti na její šátek stěžovali, chtěla se práci dále zahalovat, aby tak vyjádřila svou muslimskou víru. Z tohoto důvodu nebyla její pracovní smlouva nakonec prodloužena. Christiana E. žalovala nemocnici u několika soudů, až se věc dostala k Evropskému soudu pro lidská práva. Avšak i tam nyní prohrála.

Soudní dvůr pro lidská práva nechce dle svého vyjádření dělat žádnou politiku. Ve svém zdůvodnění soudci také výslovně zdůraznili, že jejich úkolem není posuzovat francouzský model striktního laicismu. Vzhledem k základům francouzské Ústavy a rozhodnutí nejvyšších soudů v zemi si musela být žalující strana jista, jaké následky ji hrozí, pokud bude šátek stále nosit. Stát použil legitimní právo, aby prosadil své zákony.

Děkujeme Lenka Tara za překlad.

http://www.welt.de/…/Kopftuch-tragen-zaehlt-nicht-zu-den-Me…

is_niqab_woman

Diskuze:

Evropský soud pro lidská práva: NOŠENÍ ŠÁTKU NEPATŘÍ MEZI LIDSKÁ PRÁVA!…

Zveřejnil(a) Islám v České republice nechceme dne 8. prosinec 2015

Komentáře

comments