Znalecký posudek Ministerstva kultury: Ústředí muslimských obcí se musí jasně distancovat od mnohoženství a dalších islámských praktik

Vyšlo na IVČRN dne 22.10.2014 (link)

Kolegové ze “Sdružení ateistů ČR” získali ZNALECKÉ POSUDKY, na jejichž základě byla před 10 lety udělena machometánům tzv. registrace 1. stupně.

Jsou dva – realistický od právníka JUDr. Aleše Pejchala, a obludně kolaborantský od religionisty PhDr. Zdeňka Vojtíška.

Oba posudky komentuje kolega Slávek Černý:

“Ministerstvo kultury již v době registrace ÚMČ mělo k dispozici znalecké posudky, které důrazně varovaly před riziky registrace islámské náboženské společnosti v ČR. Ministerstvo doporučení znalců zcela ignorovalo. Většina rizik, na která znalci upozorňovali, se přitom v krátké době naplnila. Máme tu dnes registrovanou náboženskou společnost vedenou politiky, kteří propagují ideologii nesnášenlivosti, psychického a fyzického útlaku, nerovnoprávnosti žen a mužů, muslimů a nemuslimů.”

http://www.osacr.cz/2014/10/22/znalecky-posudek-ministerstva-kultury-ustredi-muslimskych-obci-se-musi-jasne-distancovat-od-mnohozenstvi-a-dalsich-islamskych-praktik/

Diskuze k článku viz link FB nahoře

Komentáře

comments