Znásilňování v Rotherhamu

Vyšlo na IVČRN dne 2.9.2014 (link)

Daily Mirror k muslimským “pedofilním”, přesněji otrokářským, gangům.

Pouze ve městě Rotherham zplodil tamní muslí gang cca 100 detí. Matky, vesměs nezletilé nebo sotva zletilé, si dítka mohly nechat, pokud se staly muslimkami. Jinak gang “zařídil” potrat, ať si to holka přála nebo nepřála.
Šílené reakce sociálky: Ehm, přece je nemůžeme obvinit, to by byl rasismus, případy se řešily pomocí s potratem, nebo odebráním dítěte a jeho přesunutím do pěstounských rodin. Obětem, vesměs bílým dívkám z děcáků nebo sociálně slabých rodin, ani neříkali, že jsou oběti, že to není jejich chyba.
Na konci článku prská jakási muslimská sv..ně, připomíná případ pedofila Jimmyho Savilla a vůbec ji nenapadne, že na 1 bílého pedofila, který “pracoval” jako sólista, připadá 10 organizovaných muslích pedofilů.

V článku pochopitelně chybí slovo na “i”, protože jak známo, znásilňování nezletilých nevěřících nesouvisí s islámem…

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/rotherham-child-sex-scandal-resulted-4137542

Diskuze k článku viz link FB nahoře

Komentáře

comments