Jak OPRAVDU hlasovali naši europoslanci při rezoluci EP ohledně uprchlíků a kvót – update 1.5.2015

Ohodnoťte toto post

Shrnutí hlasování europoslanců za ČR při rezoluci EP ohledně uprchlíků – ověřeno i se zdroji dat na závěru článku.

AKTUALIZOVÁNO 1.5.2015:
NĚKTEŘÍ ČEŠTÍ EUROPOSLANCI MAJÍ EVIDENTNĚ HONIČKU A CHTĚLI, ABY V ZÁPISE O HLASOVÁNÍ BYLO UVEDENO, ŽE HLASOVALI RESP. CHTĚLI HLASOVAT JINAK. VYŠLA UPRAVENÁ SJETINA HLASOVÁNÍ O REZOLUCI A PODLE NÍ:
1) KELLER POŽÁDAL O ZMĚNU V ZÁPISUŽE MĚL V ÚMYSLU HLASOVAT PROTI BODU 8. (TO ŽE HLASOVAL PRO REZOLUCI JAKO CELEK ZŮSTÁVÁ).
2) MACH O ZMĚNU ZÁPISUŽE MĚL V ÚMYSLU HLASOVAT PROTI REZOLUCI JAKO CELKU A NE SE JEN ZDRŽET.
3) TOŠENOVSKÝ O ZÁPIS, ŽE HLASOVAL PROTI REZOLUCI JAKO CELKU (PŮVODNĚ DLE ZÁPISU NEBYL PŘÍTOMEN/PŘIHLÁŠEN K HLASOVÁNÍ)
JE TO TEĎ V NOVÉ SJETINĚ NA STRANĚ 402 A NE 400 AŽ 401. VIZ AKTUALIZACE ODKAZU NA KONCI ČLÁNKU

Dne 29.4.2015 Evropský parlament přijal rezoluci ve věci současné uprchlické krize. Součástí rezoluce je v bodě 8. požadavek: „Evropský parlament (EP) vyzývá Evropskou komisi (EK), aby zavedla závazné kvóty k rozdělování žadatelů o azyl mezi všechny členské státy”. (To jako IVČRN odmítáme v našem prohlášení)

Ve věci hlasování českých europoslanců média informovala dosti zmateně a je potřeba nejdříve vyjasnit několik bodů:

  1. Rezoluce EP je sice nezávazná, jedná se však o usnesení velmi významného orgány EU, který nyní podpořil Evropskou komisi a některé členské státy v tlaku na zavedení povinných kvót na přerozdělování imigrantů. Fakticky tak v zavedení kvót brání už jen odpor vlád některých členských států. Pokud by však došlo k aplikaci ustanovení Lisabonské smlouvy o sdílené odpovědnosti v imigrační politice EU, není vyloučeno zavedení povinných kvót i přes odpor jednotlivých členských států.
  2. Žadatelem o azyl je v rezoluci myšlen imigrant, který požádá v členské zemi EU o azyl. V případě zavedení kvót to znamená, že pokud EK usoudí, že například v Itálii je žadatelů o azyl moc, přesune je na základě kvót do dalších členských zemí EU včetně ČR.
  3. Hlasování v EP probíhá obdobně jako v Parlamentu ČR. Jednak o dílčích bodech usnesení, jednak o usnesení jako celku. Někteří čeští europoslanci sice nejdříve hlasovali proti zmíněnému bodu 8 na povinné přerozdělování imigrantů., avšak následně podpořili rezoluci jako celek, včetně bodu 8.

Jak tedy probíhalo konkrétní hlasování 21 europoslanců za ČR:

A) Nejprve v dílčím hlasování o bodu 8 rezoluce „(EP) vyzývá Komisi, aby zavedla závazné kvóty k rozdělování žadatelů o azyl mezi všechny členské státy”. Tento bod byl většinou v Evropském parlamentu schválen a do rezoluce zařazen.

Pro:
ČSSD: Jan Keller, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche

Proti:
KDU-ČSL: Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský
ODS: Jan Zahradil
ANO: Pavel Telička, Petr Ježek, Dita Charanzová, Martina Dlabačová
KSČM: Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka
TOP09: Jiří Pospíšil , Jaromír Štětina
SSO: Petr Mach

Zdržel se:
TOP09: Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák

B) V závěrečném hlasování o Rezoluci Evropského parlamentu jako celku , včetně bodu 8 „(EP) vyzývá Komisi, aby zavedla závazné kvóty k rozdělování žadatelů o azyl mezi všechny členské státy”. Rezoluce byla většinou Evropského parlamentu schválena.

Pro:
ČSSD: Jan Keller, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche
TOP09: Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina
KDU-ČSL: Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský

Proti:
ANO: Pavel Telička, Petr Ježek, Dita Charanzová, Martina Dlabačová
ODS: Jan Zahradil

Zdržel se hlasování:
KSČM: Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf,
TOP09: Jiří Pospíšil
SSO: Petr Mach

Nedostavil se:
ODS: Evžen Tošenovský

Shrnutí hlasování:

Pro zavedení povinných kvót na přerozdělování imigrantů i do ČR výslovně hlasovali europoslanci ČSSD, když hlasovali přímo pro bod 8 rezoluce. Ostatní hlasovali proti bodu 8 či se zdrželi hlasování. Avšak i europoslanci za TOP09 (kromě Jiřího Pospíšila) a za KDU-ČSL hlasovali pro rezoluci jako celek, která bod 8 obsahuje. Dá se proto konstatovat, že rovněž hlasovali pro zavedení kvót.

Pro zavedení povinných kvót na přerozdělování imigrantů i do ČR tedy hlasovali, buď hlasováním přímo pro bod 8 či pro rezoluci jako celek:
ČSSD: Jan Keller, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche
TOP09: Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina
KDU-ČSL: Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský

Odkazy:

  • Rezoluce:http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do…
  • Hlasování o rezoluci jako celku:http://www.votewatch.eu/…/term8-report-of-the…
  • Hlasování o bodu 8 (strana 400-401):http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do..
  •  Odkaz navíc – UPDATE 1.5.2015 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do (po změně zápisu)

JAK KONKRÉTNĚ HLASOVALI ČEŠTÍ EUROPOSLANCI PŘI VČEREJŠÍ REZOLUCI O UPRCHLÍCÍCH?SCHVÁLENÁ REZOLUCE EVROPSKÉHO…

POSTED BY ISLÁM V ČESKÉ REPUBLICE NECHCEME ON 30. DUBEN 2015