Petice proti povinným imigračním kvótám

Ohodnoťte toto post

Iniciativa IVČRN vyhlásila na jaře petiční akci proti povinnému, masovému umísťování imigrantů (uprchlíků) v ČR, zejména proti stanovení povinných kvót ze strany EU. Udělování azylu musí zůstat v kompetenci národních států a nemůže být shora diktováno Evropskou unií.

Vzhledem k současnému rozhodnutí EU o povinných kvótách je požadavek petice stále aktuální a platný, i když byl sběr podpisů ukončen a proběhlo projednání v Parlamentu dne 23.6.2015. Co dál? Úsvit – Národní Koalice a Blok proti islámu připravují zákon, který by umožnil REFERENDUM O VYSTOUPENÍ Z EU. To v současných podmínkách není právně možné … a to je potřeba změnit.

  • ZDŮVODNĚNÍ PETICE
  • CÍLE PETICE
  • TEXT PETICE
  • VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ v Parlamentu 23.6. 2015

Edit 10.7.2015

UKONČENÍ sběru podpisů: Petice získala k dnešnímu dni přibližně 180 000 podpisů! Má šanci se tak stát jednou z největších petičních akcí v historii této země. Děkujeme vám! Dosud nezaslané petiční archy pošlete nejpozději k 15. 7. 2015, využijeme je k dalšímu tlaku na vládu, především však k přípravě dalších kroků. Především to však NEVZDÁVEJME. Vládě vystavíme účet u voleb!

Edit 10. 8. 2015

Po posbírání a dopočítání všech později došlých petičních archů můžeme ohlásit překročení hranice ČTVRT MILIÓNU podpisů. Jste hlasem této země, děkujeme vám!


Evropská komise zahájila legislativní kroky k zavedení povinných kvót na přerozdělování imigrantů do ČR. Přes masáž médií je skutečností, že nucené kvóty by znamenaly přísun tisíců a desetitisíců imigrantů ze zemí jako Sýrie, Irák, Afghanistan či Somálsko. A to každý rok. Přijímání kulturně velmi odlišných, zejména muslimských, imigrantů, představuje obrovské bezpečnostní a ekonomické riziko pro naši zemi. V Evropské unii se nyní může jednat o přidělení desítek tisíc imigrantů do ČR ročně, což většina obyvatel Česka považuje za nepřijatelné. EU spojuje dvě naprosto odlišné věci: akutní pomoc obětem syrského konfliktu z uprchlických táborů a přerozdělení statisíců, většinou ekonomických migrantů, kteří se už do Evropy dostali.


Důvody vzniku petičního výboru jsou tyto:

1. Jedná se o nepřijatelný zásah do suverenity nejen České republiky, ale i dalších členských států EU. Jsme přesvědčeni, že by mělo být v kompetenci každé země světa rozhodnout se, kolik (a jakých) imigrantů či uprchlíků na svém území přijme. Dále jde o velmi nesystémový krok. EU se tímto způsobem nesnaží problém aktivně vyřešit, chce jej pouze „naředit“.

2. Nejde o „standardní“ uprchlickou vlnu – naprostou většinu osádky člunů, mířících přes Středozemní moře k břehům Evropy, netvoří ženy, děti a starci, nýbrž muži v produktivním (bojeschopném) věku. Máme odůvodněnou obavu, že mezi těmito „uprchlíky“ mohou být v nezanedbatelné míře zastoupeni zločinci z organizací typu Islámský stát nebo Boko Haram.

3. Není žádným tajemstvím, že velká většina těchto „uprchlíků“ vyznává islám. A rovněž není tajemstvím, že integrační programy na integraci muslimské populace ve všech státech západní Evropy bez výjimky selhávají (úměrně s podílem muslimů rostou náklady na sociální transfery, zvyšuje se kriminalita, zvyšují se požadavky na zavádění prvků barbarského práva šaria do sekulárních společností). Odmítáme pokrytectví politické korektnosti a nevidíme nejmenší důvod, proč opakovat stejné chyby.Cíle petice:

– Zřetelně deklarovat skrze ústavně zaručené petiční právo nesouhlas veřejnosti ČR s masovým přijímáním imigrantů a zejména s povinnými kvótami stanovenými orgány EU.
– Podpořit Vládu ČR v dosavadním postoji k odmítání povinných kvót.
– Vyvolat veřejné slyšení v Parlamentu ČR a zde, s volenými zástupci lidu ČR, iniciovat kroky k zachování národní suverenity ČR proti diktátu orgánů EU.
– Vyvolat národní referendum v otázce nuceného přijímání imigrantů.

Znění petice:

My, občané České republiky svým podpisem petice stvrzujeme, že žádáme vládu této země, aby rázně odmítla veškeré návrhy Evropské komise a Evropského parlamentu na zavádění povinných kvót pro uprchlíky. Jsme přesvědčeni, že udělování azylu by mělo zůstat čistě v kompetenci národních států. Souhlasíme s tím, aby naši humanitární pracovníci v přiměřené míře pomáhali přímo na území daných států, tak jak to běžně dělají v případě různých živelných katastrof. V hromadném přijímání kulturně velmi odlišných, zejména muslimských imigrantů, ale spatřujeme obrovské bezpečnostní a ekonomické riziko pro naši zemi i její demokratické zřízení. V případě, že Evropská komise bude přes odpor ČR vynucovat, legislativně či jakýmkoliv jiným způsobem, umísťování imigrantů (uprchlíků) v ČR, žádáme Vládu ČR a Parlament ČR, aby iniciovaly kroky k vypsání národního referenda v této otázce.SEZNAM AKTUÁLNÍCH PETIČNÍCH MÍST: sběr podpisů byl ukončen, děkujeme!


VEŘEJNÉ SLYŠENÍ V PARLAMENTU

Termín projednání: úterý 23.6. v 16:45 ve Sněmovní 1, Poslanecká sněmovna Parlamentu, zasedací místnost č. 205 (2. patro) Praha.
Prohlášení doc. Martina Konvičky:
“Neodmítáme solidaritu s trpícími, ale vláda naší země se musí starat především o bezpečnost svých občanů. Zkušenost západní Evropy ukazuje, že imigrace z islámských zemí s sebou přináší zvýšenou kriminalitu, vznik ghett, gangsterství a postupný rozklad společnosti. Nemůžeme na svá bedra vzít osud celého světa – to by nakonec trpěli všichni. A nemůžeme ani napravovat naivitu politiků ze “staré EU”, kteří v bohorovném přesvědčení o vlastní výlučnosti přehlíželi rizika a nyní se ta rizika snaží vyvézt do zemí sousedních. O něčem takovém jsme v referendu o vstupu do EU nehlasovali, dnešní chování Bruselu k novým zemím připomíná Mnichovskou zradu.”

TISKOVÁ ZPRÁVA BLOKU PROTI ISLÁMU

Vládní rozhodnutí o „uprchlících“: Říkáme jednoznačně NE!

Blok proti islámu odmítá rozhodnutí vlády přijmout v nejbližších letech 1500 takzvaných uprchlíků, zejména pak rozhodnutí ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD), nevybírat si mezi uprchlíky podle náboženského klíče, ale podle klíče profesního. Za skandální pokládáme prohlášení ministra Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL), že přijetí migrantů pomůže České republice řešit propad populace.

Jmenovaní ministři předvedli naprosté nepochopení dějinného střetu mezi politickým islámem a ostatními civilizačními okruhy, včetně západní civilizace. Vystavují občany ČR nezměrným bezpečnostním rizikům, jakým jsou dnes vystaveni nemuslimští občané západoevropských zemí.

Z řady zdrojů, včetně vládních zdrojů islámských zemí, víme, že v současné imigrační vlně se mohou skrývat spící agenti tzv. Islámského státu a dalších militantních skupin. Vysoký populační růst islámských imigrantů nepřispěje k ekonomickému růstu cílových zemí, protože tito přistěhovalci mají tendenci vytvářet ghetta, která se vyznačují dlouhodobou nezaměstnaností, parazitací na sociálních dávkách a izolací od neislámské společnosti. Islámští imigranti patří v západoevropských zemích k nejhůře integrovatelným cizincům, jsou zdrojem řady asociálních jevů (nucené sňatky, vraždy ze cti, ženská obřízka, násilí na původních obyvatelích), vykazují tendenci k politické radikalizaci. Kvalitní vzdělání není pojistkou proti výše zmíněným jevům. Vůdcové militantních islámistických skupin jsou často velmi kvalitně vzděláni, za všechny můžeme zmínit vůdce al-Kajdy Ajmína Zavahrího – lékaře, Osamu bin Ládina – stavebního inženýra, nebo Mohameda Attu – architekta.

Iniciativa Islám v České republice nechceme vyzvala už v srpnu roku 2014 vládu, aby poskytla pomoc těm uprchlíkům z Blízkého východu, kteří jsou nám kulturně blízcí, nepředstavují výše uvedená rizika a současně nemají kam jít – zejména křesťanům, jezdům a ateistům. Zatímco česká vláda tuto možnost zavrhla, Polsko a Slovensko přijmou pouze křesťanské uprchlíky. Nelze se tedy vymlouvat, že si vybírat nelze. Vláda ČR, poplatná ideologii politické korektnosti, si vybírat nechce.

Občané ČR dali v nedávné petiční akci jasně najevo, co si o přísunu islámských imigrantů myslí – na 150 000 podpisů sebraných během pěti týdnů dokazuje, že vládní strany konají v rozporu s většinovou vůlí lidu.

Vláda přezírající vůli občanů musí být vyměněna v demokratickém procesu svobodných voleb. Blok proti islámu připravuje program pro volební vítězství a převzetí odpovědnosti za vývoj země. Jestliže nám občané vyjádří důvěru učiníme všechny legální kroky, abychom rozhodnutí současné vlády zrušili a islámské „uprchlíky“ vrátili do zemí jejich původu, případně do bezpečných islámských zemí.

Milí spoluobčané, nic není ztraceno, ale bez Vašeho zapojení nedosáhneme ničeho. Pro volební vítězství bude potřebná každá ruka, noha i hlava. Proto vyzýváme všechny svobodomyslné občany, aby se k Bloku proti islámu přidali.

Za Blok proti islámu
Martin Konvička, Jana Volfová, Jiří Barták