Co je to Halal?

Ohodnoťte toto post

Halal je jakýkoli výrobek certifikovaný muslimskou obcí podle náboženských pravidel. Certifikace je za poplatek, ze kterého jdou peníze na provoz muslimské obce – např. na nájem mešity, případně jsou peníze přes různé neziskovky směrované do arabských zemí. Existuje vážné podezření, že mohou končit na účtech teroristů či jejich rodin. Certifikát podle standardu HALAL potřebují všichni výrobci a obchodníci, kteří chtějí svou výrobu a zboží dodávat na islámský trh.

Nejznámější z halal výrobků je halal maso. Při porážce stylem halal (tzv. Zabíha) musí být zvíře podříznuto muslimem za recitace modlitby a to záměrně bez předchozího omráčení (aby tu modlitbu slyšelo), někdy zvíře umírá i několik minut! Zvíře je tedy při porážce při plném vědomí! Ačkoliv je tento způsob ke zvířeti velmi krutý a byl i v mnoha státech zakázán, byla mu v ČR udělena v roce 2010 výjimka Ministerstvem zemědělství v zákoně o ochraně zvířat, kdy se nadřadil islám nad ochranu zvířat a nyní je možné zde tyto rituální vraždy praktikovat.

Naše běžná porážka zajišťuje také vykrvení masa, protože tělo poraženého zvířete je ihned pověšeno za nohy. V pouštních podmínkách nebylo zvíře za co pověsit a tak se podeřezávalo na zemi. Halal maso tak nejenže není lépe vykrveno, ale kromě baktérií obsahuje navíc i plno stresových hormonů.

OZNAČOVÁNÍ HALAL MASA
Výrobci dodávají Halal výrobky do běžného prodeje a to i bez označení – např.firma DOUX. (Státní veterinární kontrola stáhla některá kuřata z trhu (21 tun) pro zásadní hygienické nedostatky, info zde)

Halal maso má i naprostá většina Kebab občerstvení, zejména turecký Donner, Indické a podobné restaurace, ale i běžné restaurace a dokonce školní jídelny. Většinou samozřejmě bez označení, aby neodradili nemuslimské zákazníky, nebo o tom nevědí, ale neštítí se občas i lhát. Např. halal s označením firmy DZ Klatovy i s logem Klasa! (již není v prodeji díky našemu upozornění prodejce, za což mu děkujeme).

Studie potvrzující naše informace: zde

V Evropské unii a ani v právních předpisech jednotlivých států neexistuje žádná povinnost značit maso podle způsobu porážky. To způsobuje nárůst halal produkce, protože producenti halal své přebytky umisťují na trh bez označení, že se jedná o halal produkt. Muslimové upřednostnují pouze jednu polovinu ze zvířete a ta druhá se prodává jako nehalal viz video níže. Producenti (halal jatka) tak dodávají své přebytky i zpracovatelům, kteří se halal produkcí nezabývají. Ve značné míře se tak činí hlavně u mletého masa, které se tak dostává i do běžné produkce. To je špatně, spotřebitel má právo vědět, co kupuje!

Producenti si jsou velmi dobře vědomi toho, že způsob halal porážky vyvolává odpor většinového, nemuslimského zákazníka, a tak využívají toho, že jim žádná zákonná norma neukládá povinnost zákazníka o tom informovat. Označení „Halal“ na potravinách tak je vlastně jen a pouze pro orientaci samotných muslimů a jeho absence tedy neznamená, že se o halal produkt nejedná!

HYGIENA A RIZIKO INFEKCE
Podle hygienických a právních předpisů Evropské unie musí být porážka provedená po omráčení zvířete. Předpis vyžaduje podvázání jícnu, aby se zabránilo tomu, že střevní a žaludeční obsah přelije maso. Rituální porážky (halal) mají výjimku z těchto právních a hygienických předpisů EU. Velkou pozornost ale přitahují znalecké hygienické posudky, které varují před tím, že způsob halal porážky neumožňuje dodržení požadovaných hygienických norem. Tato metoda porážky de facto není schopna zajistit podvázání jícnu (ligace) a přes zející ránu otevřeného jícnu je maso kontaminované žaludečním a střevním obsahem. Z tohoto důvodu u halal masa roste riziko kontaminace např. bakterií Escherichia Coli, kontaminace se týká hlavně mletého masa zvláště u hamburgerů a dalších produktů z mletého masa. Tomuto problému se věnuje např. francouzský toxikolog Jean-Loui Thillier, který dává do souvislosti rostoucí spotřebu halal masa s nárůstem otrav způsobených Escherichia Coli. Tyto otravy mohou být velmi nebezpečné zvláště u dětí. Escherichia Coli může způsobovat život ohrožující infekce nebo těžká poškození, zvláště u ledvin (vyžadující až transplantaci). Jean-Louis Thillier uvádí: „Každý rok máme jen ve Francii více než 100 úmrtí dětí na následky infekce Escherichia Coli z mletého masa a nárůst těchto úmrtí přímo koreluje s rostoucí spotřebou halal masa.“ Této problematice se věnuje dokument uveřejněný na TV kanálu France 5,velmi doporučujeme shlédnout, české titulky.

Před zákazníkem je toto riziko utajeno i díky provázanosti producentů (halal jatka) s ostatními výrobci a tomu, že není povinnost označovat na produktu způsob porážky a je tak tedy utajeno vyjmutí z hygienických norem EU a z toho plynoucí vyšší riziko možných infekcí.

Evropská unie si je etického problému a hygienického rizika vědoma, ale čelí tlaku halal/košer producentů a tlaku náboženských skupin. Evropská komise měla v roce 2013 rozhodnout, zda bude zákonem stanovená povinnost uvádět na etiketách produktů to, jakým způsobem bylo zvíře poraženo, tak aby zákazník byl vždy plně informován. Do teď Brusel uváděl, že je to na rozhodnutí jednotlivých členů EU, například Švédsko zcela zakázalo porážky bez předchozího omráčení. Na nerovnost v podmínkách si stěžují i ostatní producenti nehalal (klasická jatka), kteří uvádějí, že vyjmutí halal producentů z hygienických norem EU, tradiční producenty ekonomicky znevýhodňuje na trhu a zvyšuje jejich náklady za některé postupy (omráčení, podvazování jícnu, dodržování hygienických norem EU, atd.). EP sice nakonec návrh odsouhlasil, ale do nového návrhu nařízení o označování schváleného Radou ministrů to nebylo doplněno.

Podle federace veterinárních lékařů EU je „porážka zvířat bez předchozího omráčení nepřijatelná za každých okolností“ právě z hygienických důvodů. Zdroje: http://halal-produkte.eu/?p=1830 http://www.unzensuriert.at/content/007730-Hunderte-Kinder-sterben-jaehrlich-Halal-Fleisch http://www.pi-news.net/2012/12/belgisches-und-franzosisches-halal-fleisch-in-d/ http://koptisch.wordpress.com/2012/12/19/belgisches-und-franzosisches-halal-fleisch-in-deutschland-halal-europaweit/

JE HALAL PORÁŽKA BEZBOLESTNÁ?
Muslimové při obhajobě halal porážek rádi argumentují tím, že tento způsob zvířeti způsobuje méně bolesti a je-li porážka (podříznutí) provedena správně, je prý v podstatě bezbolestná a zvíře netrpí. Na podporu této argumentace uvádějí článek Dr. Wilhelm Schulze z roku 1978, v časopise Deutsche Tieraerztliche Wochenschrift (Týdeník německých veterinářů). V této 35 let staré studii Dr. Wilhelm Schulze měřil na elektrodách implantovaných do mozku mozkovou činnost (EEG). Dle jeho měření EEG by mohla halal porážka být méně bolestivá, než tradiční porážka s omráčením. Dr. Schulz však v práci uvádí, že výsledky jsou čistě předběžné a prováděné pouze na ovcích a je třeba je považovat za základ diskuze a počátek vědeckého posouzení věci. Tato studie se však stala „zbraní“, pomocí které byly rituální náboženské porážky obhajované a prosazované.

Nová a daleko podrobnější studie týmu Dr. Craiga Johnsona z Massey University (Palmerston North) z Nového Zélandu z roku 2009 práci Dr. Wilhelma Schulze vyvrací. Výzkum Dr. Johnsona financovalo ministerstvo zemědělství Velké Británie a Nového Zélandu, lze jej tedy považovat za objektivní a nepodjatý. Studie vychází z nálezů specifických vzorců elektrické aktivity mozku na lidských dobrovolnících ve chvíli kdy cítí bolest. Tyto zcela charakteristické vzory elektrické aktivity mozku pak byly identifikovány při pocitu bolesti i u dalších savců. Elektrické vzorce, charakteristické pro bolest, se objevily ihned po řezu a trvaly i po 2 minutách a déle. Bolest pocházela z řezu, nikoliv ze ztráty krve, kdy přerušené nervy posílají signály až do okamžiku smrti zvířete.

Dr. Johnson pak použil metodu pro rychlou anestezii zvířat. Když byla po řezu provedena anestezie, elektrické vzorce charakteristické pro bolest zmizely během několika sekund, stejně jako se neobjevily po omráčení, když byl proveden řez! Tato studie dokazuje, že omráčením (anestezí) je šíření nervových signálů zastaveno a v mozku nelze identifikovat elektrické vzorce charakteristické pro bolest i když EEG může signalizovat aktivitu. Dr. Johnson říká: „Naše práce je nejlepším důkazem, že je to bolestivé“. odkaz zde.

NEMASNÉ HALAL VÝROBKY
Pojem halal se používá ve spojitosti s potravinami, které je muslimům povoleno konzumovat, vztahuje se však také na léčiva či kosmetiku. Výrobky nesmí obsahovat alkohol nebo být produktem alkoholového kvašení, nesmí obsahovat látky (enzymy, antioxidanty, želatina, glycerin aj.) získávané z povolených zvířat, která nebyla poražena halal postupem. A samozřejmě musí být zaplacen poplatek za certifikaci. Halal jsou tak např: Snickers, Mars, Milky way, Kitkat, Milka, Oreo, Toblerone, Prince, Cadbury, Mc Cain, Nutella, Nescafé… Firmy podporující halal: Nestle, Coca-cola, 7up, Pepsi, KFC, McDonalds a mnohé další – na některých trzích.

NOVINKA
Aktuální informace o halal a rituálních porážkách, spolu s mnoha zajímavostmi, zákonech i ochraně zvířat, naleznete na stránkách iniciativy StopHalal.cz

Podobné příspěvky