PETICE proti uznání islámu

Ohodnoťte toto post

Jak jsme již několikrát informovali, Ústředí muslimských obcí se ze všech sil snaží získat II. stupeň registrace, který by muslimům už od září umožnil posílat své imámy do věznic, do armády (jako vojenské kaplany), směli by legálně zakládat vlastní školy, uzavírat sňatky atd. Je proto nutné dát politikům jasně najevo, že s tím hluboce nesouhlasíme! Naším společným cílem je sesbírat alespoň 10 000 podpisů a tím si vynutit interpelaci Ministerstva kultury (které má tuto záležitost v kompetenci) přímo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.


Níže jsme pro vás připravili formulář papírové petice (pozor, nic v něm neměňte, jinak bude neplatný). Vyplněné tiskopisy prosím zasílejte na adresu:
Ing. Jiří Barták, U Trojice 6, 370 04 České Budějovice.
Text petice a formulář: stahujte zde.
Jsme vám plně k dispozici na doplňující dotazy na e-mailu: [email protected]


 DŮLEŽITÉ INFO – PETICE JE K 1.9.2014 UKONČENA. SPLNILI JSME POČET PODPISŮ.
Teď bude následovat administrativa a poté další výsledek naší akce. Sledujte průběh u nás zde na webu nebo na facebooku.
POKUD MÁTE JEŠTĚ PODEPSANÉ ARCHY POŠLETE JE NA ing. Jiří Barták, U Trojice 6, 370 04 České Budějovice a to co nejdříve.
Děkujeme

JAK TO MÁM UDĚLAT?

a) Vytisknout si petiční arch: (stahujte zde)
b) Nechat podepsat maximem příčetných lidí
c) Poslat na adresu Jiří Barták, U Trojice 6, 370 04 České Budějovice nejpozději do 31.8.2014
d) Pokud se chcete zapojit aktivněji, napište si o petiční stánek na [email protected] nejpozději do cca 15.8.2014.

JE TO BEZPEČNÉ? KDO UVIDÍ MOJE ÚDAJE?

podpisové archy bude mít fyzicky pouze organizátor petice ing. Jiří Barták + naši lidé na podpisových místech, nikdo jiný, nedáme je z ruky. Až budou kompletní, budou odevzdány přímo na místo určení. Nebude existovat žádná kopie, kterou by mohl kdokoliv zneužít. Žádné další osobní údaje (telefon, rodné číslo, číslo OP…) nejsou třeba (a ani je shromažďovat nesmíme). Zodpovídáme za to přímo a osobně.

SEZNAM KONTAKTNÍCH MÍST kde je možné petici také podepsat (postupně budeme doplňovat):

PETICE JE AKTUÁLNĚ UKONČENA – SPLNILI JSME POČET PODPISŮ. DĚKUJEME VŠEM CO PODEPSALI
SLEDUJTE NÁS NYNÍ DÁLE


OZNÁMENÍ O USTAVENÍ PETIČNÍHO VÝBORU MINISTERSTVU KULTURY ČR:

Ministerstvo kultury ČR

Maltézské náměstí 1

118 11 Praha 1

Věc: Oznámení ustavení petičního výboru

Dovolujeme si Vám oznámit, že 19. května 2014 vznikl petiční výbor proti udělení oprávnění k výkonu zvláštních práv (druhého stupně registrace) Ústředí muslimských obcí podle § 7 zákona č. 3/2002 Sb. Důvody vzniku petičního výboru jsou tyto:

1. Dle informací, sdělených pracovníky Ministerstva kultury ČR, Ústředí muslimských obcí (dále jen ÚMO) každoročně nezveřejňovalo výroční zprávu o činnosti, čímž nesplnilo podmínku, uloženou odst. 1b §11 Zákona o církvích.

2. Dle údajů ze sčítání lidu, domů a bytů 2011, zveřejněných Českým statistickým úřadem, se k ÚMO přihlásilo 1442 občanů ČR. Je proto velice pravděpodobné, že ÚMO v září 2014 nedosáhne na počet členů, nutný k přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv, podle odst. 4a §11 zákona o církvích.

3. Máme odůvodněnou obavu, že ÚMO vyvíjí činnost, která není v souladu s právním řádem ČR, konkrétně s odst. 2 §2 a odst. a) a b) §5 Zákona o církvích.

Tato činnost byla několikrát zaznamenána v pražské a brněnské mešitě. Vyšetřováním PČR v Brně bylo prokázáno, že v letech 2008-2009 zde došlo ke spáchání trestných činů hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení a podněcování k nenávisti vůči skupině osob, ale vzhledem ke skutečnosti, že jejich došetření bylo ukončeno až po promlčecí lhůtě, byla tato věc odložena.

V kázání bývalého předsedy ÚMO Hassana Alrawiho (2010) bylo schvalováno užití násilí za účelem donucení dětí k modlitbě a vyjadřována nenávist k jakékoliv nevíře v Boha, v kázání Lukáše Větrovce (2011) byly vyjádřeny jasné projevy antisemitismu, v pražské mešitě vystoupil kontroverzní londýnský imám Haitham al-Haddad (2012), který přijel pražskému imámovi Sameru Shehadehovi pomoci s ustavením paralelního islámského právního systému pro českou muslimskou komunitu. Na webových stránkách „Šaria pro Česko“, jejichž administrátorem je významný člen české muslimské obce Jan „Hamza“ Velička byla dokonce zveřejněna propagace ozbrojeného džihádu (2013).

Dále máme k dispozici svědectví několika českých exmuslimek a exmuslimů, kteří se shodují, že podobné projevy nejsou v pražské a brněnské mešitě výjimkou (DVD s příslušnými materiály přikládáme). Jelikož se ve výše uvedených příkladech jedná o přední představitele ÚMO, sdílíme vážnou obavu, že v českých mešitách, které spadají pod záštitu ÚMO, dochází opakovaně k porušování právního řádu ČR a dochází k činnosti, která představuje bezpečnostní a společenské riziko pro naši zemi.

4. Podle vyjádření Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ze dne 13. února 2003, jsou totalitní aspekty politického islámu obsažené v právu šaria v rozporu se základními lidskými právy. Odmítáme, aby byla organizace, která se nejen šarie, ale i ozbrojeného džihádu výslovně nezřekla, uznána jako plnoprávná náboženská obec se všemi výhodami, které s tím souvisejí.

S naší peticí se obrátíme na Vaše ministerstvo a budeme žádat, aby bylo pečlivě přezkoumáno, zda ÚMO splňuje podmínky pro přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv dle §11 zákona o církvích, a aby bylo v souladu s tímto zákonem rozhodnuto. Zároveň již nyní žádáme, aby v této věci nebyla udělena žádná výjimka, a aby MK ČR důsledně lpělo na splnění všech podmínek, nutných k přiznání příslušného oprávnění.

V Praze dne 22. 5. 2014

Za petiční výbor

Ing. Jiří Barták, předseda

Podobné příspěvky