Islám a Rusko

Ohodnoťte toto post

Když se debatuje o evropských zemích, jež jsou nejvíce ohroženy islámem, nejčastěji přichází řeč na Anglii, Francii, Holandsko, Švédsko atd.
Někteří věří, že Francie bude první evropskou zemí, která bude muslimská. Je ale třeba nejprve sledovat Rusko, zemi s největší muslimskou komunitou v relativních i absolutních číslech. Větší pozornost si v tomto ohledu zaslouží právě Rusko, země, která je často zcela mylně pokládána za nějakou „hráz a oporu“ proti islámu, je to nebezpečný omyl! V Rusku je cca 23 milionu muslimů, 16% populace, každý 7 obyvatel Ruska je muslim! Rusko je na tom s islámem podstatně hůř než jakákoliv „Západní“ země!

Red Square, islamic-council

Demografie
Rusko má 142 – 143 milionu obyvatel (celkový počet osob pojištěných v rámci povinného zdravotního pojištění, k 1.1.2012 činil, podle Rosstatu, 141,2 milionu) a má v současné době (od roku 2012) opět mírný nárůst populace cca o 80 tisíc lidí (úbytek Rusů je zde ale nahrazen migrací nerusů a jejich vysokou porodností, která činí tento nárůst), ale je na prvním místě ve světě v absolutních číslech poklesu obyvatel za posledních 10 let.

Za posledních 10 let zde klesal počet obyvatel rychlostí více než půl milionu za rok. Průměrný věk dožití je zde 66 let (to je smutné 162 místo ve světovém žebříčku a před Ruskem jsou i země jako Nová Guinea, Honduras a dokonce Irák), zvlášť otřesná jsou čísla v průměrné délce života mužů 61,4 roku (průměr v EU je 79). Rusko má 3 miliony registrovaných alkoholiků, 2,5 milionu narkomanů (počet závislých zde za 10 let stoupl 10x, ročně zemře cca 30 000 drogově závislých, to je více než činily ztráty sovětské armády za 10 let války v Afghánistánu) (http://itogi-2012.ru/?page_id=389).

Rusko je ve spotřebě heroinu na prvním místě na světě, spotřebuje 21% celkové světové produkce (www.rg.ru/2009/10/22/geroin-anons.html). Bývalý ministr pro místní rozvoj Ruska V. Jakovlev řekl: „Tady nebude už brzy nikdo pracovat. Asi 60% Rusů – je starších, dětí a zdravotně postižených, 24% tvoří důchodci. Z 20 milionů lidí v produktivním věku okolo 1 milionu vykonává tresty za různé zločiny. Dalších 4,500.000 (registrovaní 3 miliony) jsou chroničtí alkoholici a přes 2 miliony narkomanů. Teď jsou ztráty mužů skoro podobné jako ztráty SSSR za Velké vlastenecké války“. 

Islám
V Rusku je více než 23 milionu muslimů (některé odhady tvrdí, že jich může být kolem 30 milionů), v průběhu let od rozpadu SSSR se počet muslimů v Rusku zvýšil o cca 40% i díky vysoké porodnosti muslimů a migraci z muslimských zemí bývalého SSSR! Již dnes je každý sedmý obyvatel Ruska muslim. Putin v roce 2003, když v Kuala Lumpuru mluvil o zájmu Ruska vstoupit do OIC, prohlásil, že Rusko má více než 20 milionu muslimů a to prohlašoval již před 11 lety!

Mešity
Exponenciální růst islámu v Rusku, od rozpadu SSSR, dokládají i počty mešit. V roce 1991 bylo v Rusku méně než 100 mešit, k roku 2010 již 7200 (www.rus-obr.ru/days/8508) a dnes je to již více než 8000 mešit. Ukázkou jak islám v Rusku roste, je i mešita Cobornoy na Prospektu Mira v Moskvě.

Stará mešita byla rekonstruovaná a v rámci projektu byla vedle zahájena (v roce 2005) i výstavba nové čtyřpatrové mešity s dvěma 76m minarety. Stará mešita měla plochu 962 m2, nová bude mít plochu 19 000 m2 a náklady mají být až 500 milionů dolarů, řekl místopředseda ruské Rady muftí Mansur Shakira a nad stavbou převzal záštitu ruský prezident Putin (www.religare.ru/2_30031.html)
Foto z výstavby

Tak jak rostou počty mešit, rostou i počty islámských škol. V roce 1991 nebyly v Ruské federaci žádné islámské školy (madrasy) dnes je jich více než 60 s 50 000 muslimy

Moskva – Islám
Moskva je dnes největší muslimské město v Evropě (nepočítáme-li Istanbul), jen v samotné Moskvě je dnes více muslimů jako v celé Velké Británii.
Moskevský imám Šamil Alyautdinov říká, že Moskva potřebuje minimálně 100 mešit s kapacitou alespoň 5-10 000 lidí, aby byly uspokojeny potřeby moskevských muslimů. Podle imáma Alyautdinova je Moskva domovem 1 milion muslimů, kteří jsou potomky původních muslimských obyvatel Moskvy, tedy těch, kteří v Moskvě žijí již několik generací. Vedle toho je v Moskvě mnoho muslimů, kteří se zde usadili v posledních 30 letech a mnoho dalších, kteří zde jsou na „návštěvě“, nebo za prací atd. celkově mluví o 2-3 milionech (http://www.newsru.com/religy/15oct2010/100mosques.html).

Podle sčítání lidu z roku 2002 bylo v Moskvě 400 000 muslimů, ale tato oficiální sčítání jsou vždy dost problematická a většinou zcela fatálně podhodnocují skutečný stav, protože se vychází z toho, jak se dotyčný při sčítání sám označí (v České republice bylo při oficiálním sčítání obyvatel v roce 2011 pouhých 13 150 Romů, ale podle odhadů např. Evropského centra pro práva Romů je to asi 20x více 250 – 300 000). Nový starosta Moskvy sice prohlásil, že nebudou podporovat výstavbu dalších nových mešit na území Moskvy, je ale otázka, jak dlouho toto předsevzetí vydrží, při stálém růstu muslimské populace v Moskvě.

V roce 2012 u příležitosti Velikonoc se slavnostních liturgií v pravoslavných kostelech účastnilo asi 180 000 lidí. Stejné množství muslimů se účastnilo v Moskvě oslav muslimského svátku Eid al-Adha (Íd al-adhá – Svátek oběti) (http://tatar-centr.blogspot.cz/2012/04/blog-post_22.htm.

Pro stovky tisíc muslimů v Moskvě a Petrohradu, kteří se účastnili oslav svátku Eid al-Adha, nestačí mešity a tak jsou zaplavené ulice, tramvajové tratě, chodníky a silnice, což může vést, jak tvrdí muslimové, až k mezináboženskému konfliktu a je to tlak na výstavbu dalších mešit. (šílené obrázky z Moskvy, muslimský svátek Eid al-Adha http://englishrussia.com/2013/10/15/eid-al-adha-in-russia-yesterday/)

Islám proniká do všech oblastí. Již v roce 2007 bylo v Moskvě otevřeno lékařské centrum, které působí podle práva šaría. Lékaři zde mají speciální školení a kvalifikaci, aby splňovali požadavky podle Koránu. Muftí Gainutdin řekl, že „Jsem přesvědčen, že tato iniciativa bude pozitivně přijata v komunitě a posílí nejen zdraví muslimů, ale i porozumění mezi našimi národy a náboženstvími“. Paradoxní vyjádření, když základem je segregace. (http://www.newsru.com/religy/06dec2007/medcentr.html)

RUSKO A OIC (Organizace islámské konference)
V roce 2005 se Rusko stalo přidruženým členem OIC (Organizace islámské konference – „Organizace islámských států“) s deklarovaným zájmem o co nejrychlejší plnoprávné členství a přivedl ho tam právě Putin, za podpory Rijádu a Teheránu. 

OIC má v podstatě pouze jedno kritérium k plnoprávnému vstupu, vstoupit může každý „islámský“ stát. K tomu, aby se stát mohl deklarovat jako islámský, musí splňovat alespoň jedno ze tří základních kritérií: 1.) Početní kritérium – Daný stát má více jak 50% muslimů v populaci, nebo 2.) Ústavní kritérium – Ústava dané země prohlašuje islám za státní náboženství, nebo 3.) Osobní kritérium – Hlavou daného státu je muslim. U Ruska připadá v úvahu „zatím“ jen kritérium č. 2. Islám v Rusku patří k tzv. tradičním náboženstvím a OIC se dohodla, že v případě Ruska lze tzv. „Tradiční náboženství“ chápat jako význam „státní náboženství“.
To, že vstup podpořila Rada muftí Ruska je pochopitelné. Ke vstupu se ale kladně vyjádřila i Ruská ortodoxní církev (ROC) (http://grani.ru/Politics/Russia/m.43266.html) která prohlásila, že členství v OIC jí lépe umožní chránit křesťany v islámském světě. ROC tak nepřímo potvrzuje, že si je vědomá toho, že islám na křesťany v islámských zemích útočí a přes to, to ROC nebrání v podpoře vstupu Ruska do OIC.

V roce 2005 (tedy v roce, kdy se Rusko stalo přidruženým členem OIC – „Organizace islámských států“) Putin prohlásil v Čečenském parlamentu, že Rusko je hlavní opora islámských zemí a že pokud se Rusko stane slabé, nebude mít islámský svět žádné obránce před barbarskou westernizací o kterou se snaží USA a jejich Západní spojenci. Agentura Interfax citovala Putina: „Ti, kteří bojují na protiruské straně (někteří čečenští ozbrojenci) nevědí, že Rusko bylo vždy nejvíce loajální, spolehlivý a konzistentní obránce islámských zájmů. Zničením Ruska by zničili jednu z hlavních opor islámského světa“ (http://english.pravda.ru/world/asia/14-12-2005/9386-islam-0/).
O tom, že je Rusko součástí islámského světa mluví i ministr zahraničí Sergej Lavrov, například na konferenci OIC v Dakaru. „Rád bych vás znovu ujistil (že Rusko je součástí islámského světa) – to je podstatou pozice ruského vedení. Mezi námi nemůže být žádná systémová, civilizační neslučitelnost. Jako nadnárodní a multináboženská společnost s dlouhou historií je Rusko součástí islámského světa“ (http://www.islamrf.ru/news/analytics/politics/2114/)
Ruský velvyslanec u OIC V. Popov prohlásil „Jdeme na sblížení s islámským světem. Pro Rusko je to velmi důležité. Demografické trendy, jak se dnes ukazuje, znamenají, že kolem roku 2020 může být 1/3 naší populace v Rusku muslimská. Vytvořili jsme centra arabských a islámských studií, která se státní podporou vydávají islámské knihy, provozují webové stránky, vyrábí filmy o ruském islámu a muslimové získali televizní kanál „Rusko dnes“ v arabštině.

V Rusku se rychle zvyšuje činnost Fondu pro podporu islámské vědy, kultury a vzdělávání, které poskytuje značnou podporu muslimským organizacím v Rusku” (http://www.muslim.ru/articles/123/2660/)
Jedním z hlavních důvodů, tohoto sbližování Ruska a států OIC, je to, že oba považují tzv. Západ za svého největšího nepřítele.

V roce 2008 vydalo Finské ministerstvo obrany zprávu o možných bezpečnostních hrozbách pro Finsko. Jako jednu z budoucích hrozeb zmiňuje muslimské Rusko.

Mursí

Armáda

Během několika let budou muslimové tvořit polovinu branců v ruské armádě. Stéle více rostou počty nemuslimských branců, kteří nejsou schopní odvodu, ze zdravotních důvodů, nebo se odvodům vyhýbají a využívají legální i nelegální možnost se nástupu vyhnout. Naopak muslimové mají větší zájem, islámské regiony Ruska jsou tradičně nejchudší části země. Pro muslimské rekruty je tak rok strávený v armádě atraktivnější alternativou než nedostatek perspektiv doma. Početní zastoupení muslimů mezi vojáky základní služby tak neustále roste.

Dnes je již jeden ze 4 vojenských okruhů v Rusku většinově muslimský, ve Volha-Uralském vojenském okruhu se přes 50% vojáků základní služby hlásí k islámu, k ROC (Ruská Ortodoxní Církev) 40%. http://www.worldsecuritynetwork.com/Other/Goble-Paul/Muslim-Faithful-Outnumber-Orthodox-Believers-in-Russian-Military-District.

Dříve se to týkalo jen jednotlivých jednotek, je to poprvé, co muslimové mají většinu v celém jednom vojenském okruhu. Rostou tak pochybnosti, jak a zda můžou, tyto vojenské jednotky, vojensky efektivně fungovat. Jaká bude jejich loajalita, pokud by musely být nasazeny v muslimských regionech Ruska, z nichž některé obsahují velké a pro Rusko důležité zásoby ropy? Budou muslimští vojáci bojovat v zájmu Ruska, i proti muslimům bude-li třeba?

V Ruské armádě rostou počty konfliktů mezi muslimy a nemuslimy, i když se je odpovědná místa snaží utajit, nebo bagatelizovat, již to, co se dostává na veřejnost je znepokojující.

V roce 2010, nedaleko Permu, 120 muslimských vojáků ze severního Kavkazu, umístěných nedaleko letecké základny „Velký Savino“ (Большое Савино), odmítlo poslušnost ruským důstojníkům. Původně událost velitel letecké základny plukovník Dmitry Kuzněcov nahlásil jako „vzpouru“, později svá slova sice zmírnil, že byla špatně pochopena, ale na případ bylo uvaleno informační embargo. Důvodem mělo být to, že muslimští vojáci odmítali některé práce, o kterých tvrdili, že je jako muslimové nebudou vykonávat a jsou pro muslima nedůstojné. Zajímavé na této zprávě není ani tak to, co bylo příčinou, ale to, že k uklidnění situace, byl povolám islámský duchovní, z Duchovní správy muslimů regionu Kama, který měl u muslimských vojáků větší autoritu, než ruské armádní vedení. Prokurátor Permu odmítl potvrdit zprávy o vzpouře, ale také odmítl sdělit jakékoliv podrobnosti o této události, z důvodu jejich utajení. Podle místopředsedy muslimské rady muftí Nafigulla Ashirova je ale agrese muslimů odpovědí na jejich ponižování ze strany jiných národů. http://www.newsru.com/russia/15oct2010/army.html

V roce 2010 byl také incident u Naro-Fominsk, kde propukl boj mezi Ruskými vojáky a muslimskými vojáky z Dagestánu, v kasárnách 4. tankové brigády Moskevského vojenského okruhu. Na obou stranách se ji zúčastnilo přes sto vojáků. http://ru.tsn.ua/svit/v-podmoskovnoy-tankovoy-brigade-russkie-i-dagestancy-ustroili-massovoe-poboische.html Ministerstvo obrany Ruské federace se odmítá k události vyjádřit. K hromadné rvačce mezi Rusy a muslimy mělo dojít po té, co Dagestánec měl konflikt s jedním Rusem, který odmítal vykonat jeho nelegální příkazy.

Video z tohoto konfliktu http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jgNrmMiLVAM

Stále častější potyčky v armádě mezi muslimy a nemuslimy, zvláště tam, kde začínají muslimové převažovat, dokonce vedou k tomu, že někteří mluví o tom, zda by nebylo lépe tyto jednotky rozdělit podle příslušnosti. Před vznikem výhradně muslimských jednotek se ale varuje a je to zatím odmítáno.

Terorismus

V podstatě platí přímá úměra mezi počtem muslimů v populaci a úrovní terorismu. Čím více muslimů, tím více nároků aby se okolní společnost podřídila, čím více muslimů, tím více požadavků na změny ve společnosti a s tím spojené násilné prosazování těchto požadavků, tedy terorismu. Rusko je toho názorná ukázka.

Bezpečnostní situace v Rusku, i přes deklarované tvrzení vlády, že Rusko je nedílnou součástí islámského světa, není dobrá. Rusko platí za zemi, kde je hrozba islámského terorismu jedna z nejvyšších. Podle zprávy o bezpečnosti a terorismu „Index rizika“ (TRI) je Rusko v seznamu 197 zemí na 14 místě, jako bezpečnější země se podle tohoto žebříčku jeví i Súdán. Tento žebříček TRI se používá k tomu, aby podniky a firmy mohly posuzovat míru rizika pro své zaměstnance a svůj majetek v různých zemích. (http://lenta.ru/news/2011/08/04/extreme/).

Na bezpečnostní konferenci v Pjatigorsku v roce 2013 bylo konstatováno, že úroveň islámského terorismu v Rusku prudce roste. Úroveň islámského terorismu v Rusku roste o 20% ročně, řekl člen expertní rady bezpečnostního výboru Státní dumy Ruské federace, profesor Sergej Vorontsov (http://www.rusimperia.info/news/id16998.html).

Rusko na jedné straně islámu nepokrytě nadbíhá (přidružení k OIC) a na druhé bojuje se stále rostoucím islámským terorismem. Jen za posledních několik let bylo zavražděno tzv. „radikálními islamisty“ přes 50 neradikálních imámů, je to tlak na výměnu těch málo radikálních za ty radikální. To se ale netýká jen imámů, ale i duchovních z ROC (Ruská Ortodoxní Církev), došlo již minimálně k šesti vraždám knězů muslimy.

K asi nejznámější vraždě kněze muslimem došlo v roce 2010 v Moskvě. Daniel Sysoev (kněz ROC, rektor moskevského kostela svatého Tomáše, zakladatele školy pravoslavných misionářů), který byl zastřelen přímo v kostele při bohoslužbě. (Foto Daniel Sysoev http://media.ffclub.ru/up43394-51466998_daniil_suysoev.jpg)

Sysoev se zabýval misijní činností mezi muslimy a za to mu bylo několikrát vyhrožováno. Na muslimských webech se po jeho vraždě objevilo, že se vzpíral Bohu a urážel islám. http://www.kp.ru/daily/24418/590022/ Tyto islámské weby byly pak zablokované.

Později byla, při jedné razii v Dagestánu v Machačkale u zastřeleného ozbrojence nalezená pistole kterou byl Sysoev zastřelen, ale nešlo zjistit, zda se jednalo i o pachatele vraždy, či kdo ji objednal.

Jiní kněží naopak k islámu přecházejí, asi nejznámějším konvertitou k islámu je Vjačeslav Polosin, bývalý prominentní ortodoxní kněz ROC z diecéze Kaluga Volna, který dnes stojí včele správy Výboru pro vztahy s občanskými sdruženími a náboženskými organizacemi Státní dumy Ruské federace.

Seznam teroristických útoků v Ruské federaci od roku 1994 (není ale kompletní) http://www.johnstonsarchive.net/terrorism/terr-russia.html

“Islámské tradice jsou založeny na věčných hodnotách dobroty, milosrdenství a spravedlnosti.”
Autor: Vladimir Putin

Podobné příspěvky