Není nad to, když demonstraci muslimů proti terorismu pořádá za pochvalného kvikotu sluníčkářů a médií konvertitka k islámu, která schvaluje a propaguje kamenování homosexuálů či „cizoložníků“.

Vyšlo na IVČRN – Není nad to, když demonstraci muslimů proti terorismu pořádá za pochvalného kvikotu sluníčkářů a médií konvertitka k islámu, která schvaluje a propaguje kamenování homosexuálů či „cizoložníků“.
Sluníčkáři si jistě odskočí ze současně konaných akcí pražské gay pride, aby podpořili demonstraci muslimů pod vedením konvertitky, co by gaye kamenovala. To nevymyslíš, ani kdybys chtěl…
13895515_909067972554502_5018664805865489785_n
„Odsoudit nedávné teroristické útoky v Evropě a vyjádřit obavy z násilí chtějí ve středu na demonstraci v Praze čeští muslimové. Svolavatelka akce je Romana Červenková z centra Al Firdaus“
https://www.novinky.cz/domaci/411498-muslimove-se-v-praze-zucastni-katolicke-mse-odsoudi-terorismus.html

Nedivme se, čtěme

neomarxismus-cssdNěkdy se divím, co naši politice dělají. To jsem ale ignorant. Přinejmenším zdejší pobočka neomarxistické internacionály, pardon – nynější ČSSD, to sama, oficiálně, veřejně, dávno vysvětlila. Pravda, málo kdo čte 100 stránkové dokumenty přístupné přes 3 odkazy. Já měl štěstí, „zakopnul“ jsem o jeden příspěvek. Zde je celý dlouhodobý program ČSSD.

 

Pro spěchající výběr „perel“:

„Tato situace nadnárodního uspořádání už není dobou rozmachu národních států, ale zároveň ještě není dobou globální spravedlnosti, v níž by se již ustavil nový světový řád.“ (strana 10) Poznámka: kouzlo nechtěného, nebo přihlášení se k NWO?

„Teprve tato reálná mocenská základna vzájemně obohacujícího styku mezi různorodými politicko-právními a ekonomicko-sociálními regionálními a kontinentálními režimy by mohla vytvořit podmínky pro právní a politické zkrocení imperativů globálního trhu a pro zmírnění jeho destruktivního působení na rozdílné regiony a kontinenty světa.“ (s. 23)

Vize globálního vládnutí je spjata také s představou multikulturního řádu, který předpokládá respektování lidských práv a úsilí o harmonický vztah mezi příslušníky a národy jednotlivých kultur jak v rámci jednotlivých států, tak na mezinárodní úrovni. Multikulturním uspořádáním v rámci jednoho národního státu se tak realizuje myšlenka prohlubování demokracie.“ (s. 24)

„Sjednocená Evropa by měla hrát aktivní roli v postupném přechodu ke světovému systému založeném na multikulturním uspořádání, dodržování lidských práv a globální legitimitě.“ (s.37)

„Respektujeme však svobodnou volbu občanů žít i v neúplných formách rodiny a neformálních partnerských svazcích s dětmi. Podle našeho přesvědčení tyto formy nesmí bránit tomu, aby jejich podpora ze strany státu nebyla plně srovnatelná s úplnými rodinami.“ (s.54) Poznámka: vejde se pod to i islámské mnohoženství?

Příchod imigrantů může posilovat aktivní složku populace a zmírňovat tak očekávané negativní důsledky populačního vývoje.“ (s.61)

„Součástí této podpory by měl být systém vzdělávání vedoucí nejen ke zlepšování jazykových znalostí obyvatelstva, ale zejména k pochopení a respektování jiných kultur i k výchově k životu v multikulturní a multietnické společnosti.“ (s.61)

 

IVČRN Nemá politické aktivity a ani se do nich nebude pouštět. U politiků a stran řeší jednotlivá prohlášení a činy týkající se islámu a souvisejících věcí. Padni komu padni. Máte-li tip na podobný materiál, i od dalších politiků či stran, napište a nebo nám je pošlete na mail [email protected]

Zlověstné ticho ohledně kvót na nucené přijímání imigrantů zatím neznamená vítězství!

Evropská komise: Kvóty na imigranty, když to nejde napřímo, tak je vnutíme oklikou.

pic_kvoty_eu

Evropská komise (EK) přišla s další částí návrhů na změnu politik a legislativy v azylové a imigrační politice. Včetně kvót na přerozdělování imigrantů. Protože nejširší veřejnost se v těch neustále chrlených „plánech“ EU zákonitě musí ztratit (což je záměr), přinášíme shrnutí zejména z poslední doby. Alespoň jako základní návod pro orientaci.

V roce 2015 nátlak EU na přerozdělování „uprchlíků“ vyústil v přehlasování ČR na Radě EU a vnucení prvního balíčků přerozdělovaných imigrantů (cca 200 000 z nichž na ČR připadá cca 4500). Sobotkova vláda se diktátu EU na rozdíl od ostatních zemí V4 podvolila a oznámila, že je přijme.
Psali jsem o tom například zde:
http://www.ivcrn.cz/kvoty-na-imigranty-ve-skutecnosti-dese…/
http://www.ivcrn.cz/kvoty-na-povinne-prijimani-imigrantu-b…/

Protože jednorázové přerozdělení 200 000 imigrantů , když se jich do Evropy hrnou miliony, samozřejmě nic neřeší, EK se snaží prosadit povinný, trvalý a automatický systém přerozdělování všech imigrantů alias „uprchlíků“. V něm by bylo každé členské zemi EU určeno procento ze všech imigrantů, které každý rok musí přijmout. Pro ČR byla předběžně stanovena kvóta cca 3%. Že by to v důsledku znamenalo desetitisíce imigrantů (a v drtivé většině muslimů) do ČR každý rok, si umí spočítat každý. A to ještě před tzv. slučováním rodin, kdy každý azylant si následně může přivést početnou rodinu.

V květnu 2016 proto EK předložila do orgánů EU (Rada EU, Europarlament) legislativní plán na zavedení povinného a trvalého přerozdělovacího systému. Zároveň navrhla nehorázné pokuty za jeho neplnění a požaduje skoro 7 milionů korun za každého nepřijatého jedince z těchto povinných kvót.
https://www.novinky.cz/…/402318-sedm-milionu-za-uprchlika-z…

Protože reakce řady zemí byly více jak pobouřené, nyní v červenci 2016 přišla EK s další částí plánu, kterým chce nejdříve salámovou metodou připravit půdu. Plán spočívá v tom, že se EK nebude snažit okamžitě prosadit trvalý systém přerozdělování, ale zatím se soustředí na jednotná pravidla v udělování azylů. V rámci toho odebere pravomoci členským zemím v azylové oblasti pod záminkou sjednocení pravidel. A zároveň do něj přimíchá centrální plánování přesídlování přímo ze třetích zemí. Toto přesídlování má být teoreticky dobrovolné, ale fakticky bude vyvíjen tlak na státy, aby se ho účastnily. Je přízračné, že lidé jako Sobotka či Prouza už naznačují, že by nebyli proti.
Více zde:
http://www.parlamentnilisty.cz/…/Je-to-tu-zas-Uprchlici-Sob…
http://euractiv.cz/…/prehled-komise-zverejnila-plany-na-do…/
(Povšimněte si, jak je v článku Euroactivu plán EK schválně u v nadpisu představen jako jakýsi tvrdý přístup k imigrantům. Podstatou plánu je však zajistit, aby kvótami přidělení imigranti nemohli, popřípadě neměli takovou motivaci, utéct např. z ČR do Německa)

ivcrn_pic_ne_kvotam_imigranti

Shrnutí a co je nejpodstatnější si uvědomit:

Především neplést si tzv. přemísťování (relokace) a přesídlování (resettlement). Jedná se o dvě odlišné věci, i když obě vedou k přerozdělování imigrantů i do ČR.

1) Přemísťování (relokace) se týká imigrantů, kteří se sami nahrnou do Evropy a EK je chce povinnými kvótami přerozdělovat např. z Itálie či Řecka mezi ostatní členské země. To jsou ony samotné povinné kvóty jejichž prosazování zatím vyústilo vedle prvního balíčku přerozdělovaných z roku 2015, ve výše popsaný plán EU na zavedení trvalých kvót z května 2016. Zdá se, že tuto část plánu Evropská komise načas odsunula do pozadí, ale stále platí! Je předložen v orgánech EU a bude se o něm v budoucnu dále jednat. A opět může být ČR díky Lisabonské smlouvě přehlasována jako v případě onoho prvního balíčku přerozdělovaných v roce 2015.

2) Přesídlování (resettlement) se týká dovozu imigrantů přímo ze zemí mimo EU. Zejména z uprchlických táborů v Jordánsku, Libanonu, Iráku, Turecku atd. To je onen nejnovější plán z července 2016, který má být teoreticky „dobrovolný“, avšak s tlakem na jeho plnění. A jak je uvedeno výše, Sobotka už naznačuje, že by nebyl proti.

Jedná se tedy o různé dílčí plány, které se doplňují. A zároveň záměrně oslabují odpor veřejnosti, když jsou předkládány a přijímány postupně salámovou metodou dle toho, který budí menší odpor. Cíl je však zcela zřejmý. Zavést trvalé systémy na přerozdělování imigrantů, dílem těch, co se sami nahrnou do Evropy, dílem přímo dovozem ze třetích zemí mimo EU.
A cílem je rovněž zrušit suverenitu členských států v azylové oblasti a obecně v rozhodování o složení svého obyvatelstva.

STOP kvótámMenší úvaha závěrem:
Každý s trochou logického uvažování musí vidět, že veškeré tyto plány zákonitě povedou jednak ke přímému zvýšení imigrace (notabene přímým dovozem ze třetích zemí) a jednak k povzbuzení imigrantů v cestě do Evropy. Přerozdělování totiž zcela zákonitě povede k oslabení priority v ochraně vnějších hranic EU, když se problém kvótami na imigranty načas rozptýlí i do méně zasažených států EU. Že to je ale plán ve stylu- domovník místo opravy střechy vylévá kýbly s vodou do jednotlivých bytů, dokud i ty nejsou „solidárně“ vytopené stejně jako soused hned pod střechou, je jasné každému krom politických, akademických a mediálních (j)elit.

ivcrn_pic_imigrace_kvoty

Oprava mapy ČT24 – mapa největších teroristických útoků ve Francii za poslední rok

Sebeprezentovaný „nejdůvěryhodnější zpravodajský web ČT24“ zplodil mapku největších teroristických útoků ve Francii za poslední rok.  Je zcela přízračné, že v mapce i doprovodném článku zcela chybí jakákoliv zmínka o tom, co tyto útoky ideologicky motivuje a spojuje– ISLÁM a kdo je páchá- MUSLIMOVÉ. Stejně křivý přístup jako kdyby v článku o koncentračních táborech holocaustu zcela vynechali jakoukoliv zmínku o nacismu a nacistech.
A tohle si říká nejdůvěryhodnější zpravodajský web a veřejnoprávní služba. Takže stejně jako posledních 7 let, tuto veřejnou službu namísto ČT naplníme na IVČRN a uvedeme základní mapa-utoku-ve-francii-islamske-terorr-utokyfakta:

7.1.2015
Vyvraždění redakce Charlie Hebdo ve jménu karikaturou uraženého islámu, 17 mrtvých.
Pachatelé: muslim Said Kouachi, muslim Chérif Kouachi

26.5.2015
Islámské rituální uřezání hlavy vedoucího továrny na zpracování plynu v Saint Quentin a následný pokus vyhodit továrnu do vzduchu, vyvěšení islámské vlajky se šahadou (islámské vyznání víry).
Pachatel: muslim Yassin Sahli

21.8.2015
Pokus samopalem vystřílet vlak, napojení pachatele na salafisty.
Pachatel: muslim Ayoub El-Khazzani

13.11.2015 Série útoků v Paříži završená masakrem v hudebním klubu, 130 mrtvých, pachatelé vraždili za výkřiků „allahu akbar“, napojení pachatelů na salafisty a islámský stát.
Pachatelé: muslim Omar Ismail Mostefai, muslim Abdelhamid Abaaoud. muslim  Salah Abdeslam, muslim Brahim Abdeslam, muslim Bilal Hadfi, muslim Samy Amimour, muslimka Hasna Aït Boulahcen a další dosud jednoznačně neidentifikovaní.

13.6.2016
Vražda policisty a jeho manželky v jejich domě za výkřiků „allahu akbar“, napojení pachatele na salafisty, přihlášení se k Islámskému státu.
Pachatel: muslim Larossi Abballa

14.7.2016
Teroristický útok v Nice, nejméně 84 obětí:
Pachatel: (s velkou pravděpodobností) muslim Mohamed Lahouaieja Bouhlela

Ale asi jen náhodička, že  6 z 6 samotnou ČT uvedených největších teroristických útoků ve Francii za poslední rok spáchali muslimové. A s „náboženstvím míru“ to určitě „nemá nic společného“. To vám potvrdí 11 z 10 expertů na „nejdůvěryhodnějším zpravodajství“ jménem Česká televize.

Odkazy:
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atok_na_redakci_%C4%8Dasopisu_Charlie_Hebdo
http://echo24.cz/a/wk6DR/teroristicky-utok-na-tovarnu-islamska-vlajka-uriznuta-hlava
http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/129311-strelba-ve-francii-marocan-zautocil-ve-vlaku-z-amsterodamu-do-parize/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teroristick%C3%A9_%C3%BAtoky_v_Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEi_v_listopadu_2015
http://www.securitymagazin.cz/zpravy/teroristicky-utok-ve-francii-islamista-zavrazdil-policistu-a-jeho-zenu-1404051148.html
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1846901-line-v-nice-utocil-ridic-z-povolani-policie-prohledala-jeho-byt

Den, kdy zemřelo Atatürkovo Turecko

Zatímco ČT či NOVA nás v souvislosti s událostmi v Turecku krmí blábolením „expertů“ jako Gabal a slizkými vyjádřeními „politiků“ jako Sobotka, řada „obyčejných“ lidí dokáže naprosto brilantně analyzovat a popsat důsledky. Jako zde od našich sousedů ze Slovenska.

Například Marcel Vlna a jeho blog Deň, keď zomrelo Ataturkovo Turecko :

Je to paradox. Západní politici vyjadrujú podporu Erdoganovmu režimu pri odvrátení pokusu o vojenský prevrat. Nemôžu urobiť nič iné. Otázkou je, či si aspoň vo svojom vnútri uvedomujú, že tlieskajú na pohrebe sekulárneho štátu.

Že tlieskajú na pohrebe svojho bývalého spojenca. Keď som v noci na sobotu išiel spať, tak už bolo jasné, že situácia sa zo západného pohľadu nevyvíja dobre. Čudoval som sa, prečo pučisti ako prvý krok nezatkli úradujúceho prezidenta a vládu. Dnes je už jedno, či bol prevrat len amatérsky pripravený, alebo to bola šikovne vyprovokovaná pasca a spôsob, ako Erdogan zúčtuje so sekularistami.

Pozrime sa na dôsledky. Prvým bude vyčistenie dôstojníckeho zboru tureckej armády, súdnictva a strata ich štatútu strážcov sekulárneho štátu. Dostanú islamské vedenie a pevne sa postavia za svojho vodcu. Tým Turecko prestane hrať západné mimikry a potvrdí, že je islamskou krajinou.

Turecko, aké chcel Mustafa Kemal, zomrelo 16. júla 2016. Pri potlačení vzbury som si okamžite spomenul na Samuela Huntingtona. Vo svojej hlupákmi nepochopenej a odmietanej Zrážke civilizácii označuje štyri „rozpoltené“ krajiny. To sú také, ktoré sa bránia svojej civilizačnej príslušnosti a snažia sa pridať k inej. Huntington v roku 1996 ako rozpoltené krajiny menoval Rusko, Turecko, Mexiko a Austráliu. Prvé tri sa snažili priskočiť k Západu, Austrália ako špeciálny prípad sa prisúvala od Západu k Číne. Huntington o nich hovorí: „…Politickí vodcovia, ktorí majú tú aroganciu domnievať sa, že dokážu fundamentálne pretvoriť kultúru svojej spoločnosti, sú odsúdení k neúspechu. Aj keď môžu vniesť do svojej spoločnosti prvky západnej kultúry, nebude v ich silách permanentne potláčať alebo eliminovať základné prvky domácej kultúry… Politickí vodcovia možno tvoria dejiny, ale dejinám nedokážu uniknúť. Výsledkom ich snahy sú rozpoltené krajiny, nie krajiny, ktoré patria do západnej civilizácie…“

O dvadsať rokov neskôr musíme dať tomuto mužovi opäť za pravdu. Kým bol Západ silný, tak bol atraktívny. Postupujúci relatívny úpadok spôsobil, že Jelcin je na smiech a Ataturk zabudnutý. Rusko je ruské a Turecko islamské. Experiment sa skončil.

Čo bude nasledovať? Erdogan bude triumfovať. Doma sa z neho stane sultán bez opozície, dostane voľné ruky pri zúčtovaní so všetkými nepohodlnými, vrátane Kurdov. Voči Európe bude tvrdiť – a bude mať pravdu – že reprezentuje demokratickú vôľu krajiny. To, že táto vôľa je voči západu nepriateľská, je fakt, ktorý západným pomätencom márne vysvetľoval už Husní Mubarak, či Muammar Kaddáfi.

Skúsme si na moment predstaviť, ako bude prebiehať najbližšie stretnutie tohto nesmierne schopného muža s lídrami typu Merkelová či Hollande. Ako by v jeho situácii konali oni? Buď by plakali v pivnici, alebo okamžite emigrovali. Oni to vedia a on to vie tiež. Sledujme pozorne submisívnosť, s akou budú k Erdoganovi pristupovať a nečudujme sa im.

Pozorne budú tieto stretnutia sledovať aj sunitskí moslimovia. Erdoganova veľkosť a suverenita pri jednaní s neveriacimi psami im bude imponovať. Katar oficiálne, o chvíľu Saudi a trošku neskôr Egypťania budú jeho meno vyvolávať v uliciach. Recep nechá zmiznúť značku Islamského štátu a preberie najschopnejších a najmenej skompromitovaných veliteľov k tomu, aby uchvátil moc v Sýrii a Iraku. Tým sa stane najjednoznačnejším vodcom islamského sveta od čias Sulejmana I. Všetci moslimovia okrem Iránu sa za ním radi zoradia. Demokracia v tomto svete je vtip, potrebujú vodcu. A piatková noc ukázala, kto ním bude.

A čo Európa respektíve Európska únia? Kontinentálna Európa ostáva zovretá medzi vyhladovanou Afrikou, islamským Tureckom s druhou najsilnejšou armádou v NATO, nervóznym Ruskom. Bez Ameriky, ktorá svoju pozornosť presúva do Tichomoria, bez Británie s jej slušnou armádou. Ale zato s politikmi typu Juncker, Tusk, Schultz, Merkelová a Hollande na čele. Osobne mám trochu strach.

Celý blog zde: http://vlna.blog.sme.sk/c/428686/den-ked-zomrelo-ataturkovo-turecko.htmldejiny-ataturk-velka

 

Holandský politik Geert Wilders pro Breitbart – Lidová moudrost o islámu mluví o vážném nebezpečí.

geert-wilders-face-640x480Nejdřív vypíchneme některé zajímavé body a potom překlad celého článku.

„Musíme jednat s Islámem tím samým způsobem, jakým jednáme s ostatními totalitními ideologiemi, takovými jako komunismus a nacismus. Snad bychom měli dokonce zvážit postavení Islámu mimo zakon. Ronald Reagan, jeden z největších vůdců svob odného světa minulého století, může opet sloužit jako inspirace.

“Zde je moje strategie ‘Studené války’: My vyhrajeme, oni prohrají.”řekl jednou.
A taková by měla být naše strategie s Islámem: My vyhrajeme, oni prohrají.

„Reagan také řekl, že musíme “věřit moudrosti lidu, spíše než odebrat mu moc a koncentrovat ji v jiných rukou.” “

Islám v západní Evrope rapidně roste. Podle PEW Research Center , Francie má 7,5 % muslimské populace, Holandsko 6 %, Německo 5,8 %, Rakousko 5,4 %, Velká Británie 4,8 %, Švédsko 4,6 %.

Skutečné počty jsou ještě vyšší. Doopravdy, počty udávané PEW RC předcházejí uprchlické tsunami z roku 2015, kdy se přes milion migrantů nahrnul do Evropy, většina z nich jsou muslimové.
Minulý týden napsal Washington Post, že “ čistá roční imigrace do Evropy bude dle prognóz stejnoměrne narůstat ze současných čísel výhledově dalších dvacet let.”

Noviny poukazují na to, že kolem roku 2069, současných 28 členských států EU a rovněž Island, Norsko a Švýcarsko, zažijí čistou imigraci 77 milionů lidí. To bude mít hrozné následky pro evropskou kulturu. Washington Post eufemisticky píše, že Evropa se stane “podstatně více různorodou, než je dnes.” Pravda ovšem je, ze Evropa se bude islamizovat. A jestliže je tu něco, co odporuje různorodosti, tak je to Islám. Výsledkem bude méně svobodná a méně bezpečná Evropa. Islám je existenční hrozbou Západní civilizace. Žádný čestný člověk nemůže říct s vážnou tváří, že je islám ideologie míru nebo svobody. Jen si přečtěte Koran a jeho vražedné verše, dávají oprávnění k zabíjení.

Vidíme to v televizních zprávách téměř každý den. Teroristický útok v Istanbulu, Paříži, Bruselu, Orlandu. Samotné slovo Islám znamená podřízení. Islám nařizuje podřízení každé národnosti na Zeměkouli právu Šarija, a když to nejde jinak tak i valkou. Je nehumánní. Je totalitní. Kdekoliv se usadí, přinese s sebou peklo. Proto je imigrace z islámských zemí tak nebezpečná.
A tak zatímco evropské vládnoucí třídy jsou kulturními relativisty, kteří nevěří v to, že naše vlastní judeo-křesťanská kultura je lepší, ztratili víru a nejsou ochotni naš i civilizaci bránit, je dobrou zprávou, že lidé v Evropě nejsou ani hluší ani slepí.
Tento týden maďarský think – tank publikoval Průzkum veřejného mínění v EU vedený ve všech 28 členských státech, který byl důvodem pro optimismus. Průzkum odhalil, že 70% Evropanů vidí muslimskou migraci jako hrozbu. A ti, kteří preferují slepotu, jsou minoritou v každém jednotlivém státě EU.

V každém z 28 států se think-tank dotazoval reprezentativního vzorku přinejmenším 1000 občanů. 65 % Evropanů si uvědomuje, že příliv imigrantů zvyšuje stupeň kriminality – většina v každé zemi. 65 % si také uvědomuje, že to navyšuje hrozbu terorismu – opět většina všude, s výjimkou maličkého Lucemburska, kde imigranti jsou převážně zámožní cizinci. A ohromujících 87 % dotázaných uznává, že teroristický útok, podobný tomu ve Francii v loňském roce, se může stát v jejich vlastní zemi.
A 63 % všech Evropanů si je vědomotoho, že imigrace představuje riziko pro kulturní integritu zemí, které ji budou postiženy. V Holandsku je to 81 % dotázaných, nejvyšší počet ze všech zemí Evropské unie, nasleduje těsně Švédsko, Rakousko, Německo a Velká Británie.

Pokud to tolik lidí, v tolika zemích, tak odlišných jako Finsko a Řecko, nebo Irsko a Rumunsko, cítí timto způsobem, politici by si z měli udělat závěry. Ale jako obvykle, lidé si uvědomují daleko lépe , co se děje, než elity, žijící ve věžích ze slonoviny.
Ronald Reagan říkával, ze “srdce Ameriky je vždy zdravé a americký úsudek je vždy správný. A jestliže to president ví a přihlédne k moudrosti lidu, pak si může být jist, že vykonal svou práci dobře.” To samé platí pro Evropu.

Reagan také řekl, že musíme “věřit moudrosti lidu, spíše než odebrat mu moc a koncentrovat ji v jiných rukou.” Tento druhý citát je přesně tím, co se stalo v Evropě v posledních desetiletích. Národní státy byly “rozebrány” a jejich suverenita předána Evropské unii, která hrubě nezvládla imigrační krizi. 77 % všech Evropanů a většina ve všech státech EU s tímhle plně souhlasí.
Moudrost lidu nám nařizuje něco udělat s hrozbou Islámu. Naše vlády musí čelit realitě, dřív než bude příliš pozdě. Islám nepatří do Evropy. Musíme zastavit migraci ze všech islámských zemí a začít deislamizaci. Musíme se vypořádat s fakty islámské násilné a totalitní přirozenosti, protože pokud v tom selžeme, vypořádá se Islám s námi.geert-wilders-islamoklast

Musíme jednat s Islámem tím samým způsobem, jakým jednáme s ostatními totalitními ideologiemi, takovými jako komunismus a nacismus. Snad bychom měli dokonce zvažovat postavení Islámu mimo zakon. Ronald Reagan, jeden z největších vůdců svobodného světa minulého století, může opet sloužit jako inspirace.

“Zde je moje strategie ‘Studené války’: My vyhrajeme, oni prohrají.”řekl jednou.
A taková by měla být naše strategie s Islámem: My vyhrajeme, oni prohrají.

EUtotalita nabírá na obrátkách

Vyšlo na IVČRN dnes 30.6.2016 – V reakci na brexit ministři zahraničí Německa a Francie představili plán na přeměnu EU v „superstát“ , který má jednou provždy zrušit suverenitu členských států ve všech klíčových oblastech jako ochrana hranic, složení obyvatelstva, měnové a daňové politice, zahraniční a bezpečnostní politice atd.

Obsahuje takové chuťovky jako:
-povinné přerozdělování imigrantů a přenesení pravomocí v azylové oblasti na Brusel
-povinné přijetí eura a přenesení pravomocí v daňové oblasti na Brusel
-výlučná pravomoc orgánů EU v zahraniční politice atd.

Celý dokument si můžete přečíst zde (eng):
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/DokumentUE-2.pdf

Zatímco Polsko se už ohradilo a mluví o nepřijatelném ultimátu, tak ve světle tohoto dokumentu „dává smysl“ dnešní frázovité blábolení Sobotky o „posílení integrace“. Sobotka si evidentně připravuje půdu, že to Německu a Francii odkejvá.
http://zpravy.idnes.cz/sobotka-je-po-odchodu-britu-pro-hlubsi-integraci-eu-u-obrany-a-bezpecnosti-1rh-/domaci.aspx?c=A160630_153120_domaci_kop

Je přízračné, že tímto zásadním dokumentem, který hrozí naprostou ztrátou suverenity ČR, se zabývá „bulvár“ zatímco „seriozní média“ mlčí
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-svet/404215/evropsky-superstat-misto-eu-francouzi-a-nemci-chteji-posilit-unii-pravomoci.html

Islámofob dne – Laskarina Bouboulina

Dnešního Islámofoba dne věnuji současným feministkám – živoucím karikaturám na emancipované ženy minulých staletí. Ony dnes „džendrtetky“ nějak dospěly ke zjištění, že islám je mír a nejsvobodnější žena je mohamedánská žena. Nebylo tak tomu ovšem vždy …

Laskarina Bubulina (1771 – 1825) se narodila v konstantinopolské věznici, kde její rodiče věznili za protiosmánskou činnost. Nevíme, zda ji její máma rodila v řetězech, jako sudánská islámofobka Meriam Ibrahimová. Víme, že nakonec byla propuštěná na ostrov Spetses, kde postupně dvěma manželům povila 7 dětí.

Islámofob dne - Laskarina BubulinaKdyž ve 40 letech ovdověla (2. manžela, bohatého rejdaře, zabili samozřejmě mohamedáni), zdědila obrovské majetky, ty začala utrácet za islámofobní aktivity. Spolupracovala s řeckými exilovými patrioty, kteří tehdy působili v ruských černomořských přístavech. Nakupovala a pašovala do Řecka zbraně pro řecké vlastence. Hlavně však na vlastní náklady postavila 4 válečné lodi, včetně největší válečné lodi ve vlastnictví řeckých povstalců, Agamemnon. Tyhle šílené kousky jí procházely díky úplatkům pro neschopné mohamedánské úředníky.Když roku 1821 vypukla připravovaná revoluce, osobně velela eskadře osmi lodí, s níž vyhladověla a dobyla „nedobytnou“ pevnost Nauplion. Následně v čele flotily dobývala pevnosti Monemvasia a Pylos. Měla obrovský smysl pro drama a P.R. – osobně osvobodila několik set žen z bejova harému, na bílém koni vedla útok pěchoty na pevnost Tripolis. Když se však, po oslabení Osmanů, do sebe pustily různé frakce povstalců, odešla do „domácího vězení“ na ostrov Spetses, kde zemřela v banální rodinné rozmíšce (vedené po Balkánsku, pomocí palných zbraní). Nedožila se konečného osvobození své země (1832).Roku 1823 ji ruský car – tehdy ještě neoficiální spojenec povstalců – jmenoval admirálkou ruského loďstva. Donedávna byla jedinou admirálkou ve všech námořnictvech světa.

Tak náš billboard IVČRN u Šumperka zničili vandalové

Tak náš billboard u Šumperka zničili vandalové. Útok byl pravděpodobně politicky motivován ve snaze nás umlčet hrubou silou.

Souhlasíme s Adrianou Krnáčovou a Dominikem Hassanem Ferim, že takto by demokratická diskuze neměla býti vedena a očekáváme jejich plné pracovní zapojení při instalaci nového billboardu – stejně, jako pomáhali počmáraným sluníčkovým kavárnám 🙂13523801_1228513530501335_74656816_o

Také oceníme naši samolepku na dveřích Ministerstva spravedlnosti, hned vedle té od HateFree.

Je suis disident!

Exmuslim a ateista Hamed Abdel-Samad – kritici islámu jsou praví přátelé muslimů, ne jejich omlouvači

Hamed uvedl v překladu tento komentář na svém FB:
„Ta debata je podle mého názoru vedana špatným způsobem. Nejde o to, zda-li je islám nenávistný k homosexuálům víc, než jiná náboženství, ale jde o to, jak se tato nenávist mění v násilí, a v tom je islám proti jiným směrům tísíce světelných let napřed.

Zbožšťování nenávisti je strůjcem zla. Také nejde jen o to, co v textech stojí o hříchu, ale o to, jaký úkol tyto texty jednotlivhamedabdelsamedafdým věřícím dávají, aby tyto hříchy potrestali. I zde je islám mistrem světa!
Jak Korán tak hadísy požadují od svých věřících muslimů, aby bojovali s hříchy a to vlastníma rukama.

Kdo tyto skutečnosti potlačuje, aby chránil muslimy jakožto hlavní podezřelé, místo řešení problému zabraňuje tomu, aby se s příčinou násilí účinně bojovalo.
To opět eskaluje spirálu násilí a na konci prohrajou i muslimové! Takže pravými přáteli muslimů jsou dlouhodobě kritici islámu a omlouvači jsou jen něžní rasisti, kteří nevěří muslimům to, že jsou si schopni vyřešit problémy, které si sami navařili!“

Více o Hamedovi: http://news.ivcrn.cz/374-nemecky-kritik-islamu-byl-u-vyslechu-protoze-pise-o-mohammedovi-jako-masovem-vrahovi-a-psychopatickem-tyranovi